Announcements & Documents

su yapıları final kuralları
Announcement
6/26/2020

2019-20 Bahar Yarıyılı Su Yapıları Tasarımı Dersi Final Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine!!!

26 Haziran Cuma günü 9-11 saatleri arasında yapılacak olan final sınavında daha önce yapılan final sınavlardan edinilen tecrübe ışığında aşağıdaki hususların uyulması sınavınızın sağlıklı bir şekilde tamamlanması konusunda önem taşımaktadır:

1) Cevap kağıtlarınızı ayrılan süre içerisinde mutlaka YTÜ-UZEM modülüne, el ile çözülmüş ve PDF uzantılı olarak yükleyiniz! Olası aksaklıkların yaşanabileceği düşünülerek yükleme işlemini son ana bırakmayınız ve soru için tanımlanan sürenin tamamlanmasına 10 dakika kala yükleme işlemine başlayınız.

2) Sınav modülüne yükleme ile ilgili yaşanabilecek olası bir sorundan kaçınmak amacıyla UZEM’e yüklediğiniz PDF dosyasının aynısını, yine ilgili soru için tanımlanan sınav süresi içerisinde bostan@yildiz.edu.tr adresine de PDF formatında yükleyiniz! UZEM modülünde tanımlanan sürenin dışında yüklenecek olan dosyalar dikkate alınmayacaktır.

3) UZEM modülünden soruları indirme konusunda sorun yaşayacak olan öğrenciler  aynı soruları öğretim üyesinin AVESİS sayfasından da indirebilecektir. Herbir sınav sorusu UZEM’de ilgili soru için tanımlanan zaman diliminde AVESİS’te aktif hale getirilecektir.

 

Başarılar,

Su Yapıları Tasarımı Final_ Ek- Uya....docx Creative Commons License

Sayısal Analiz Dersi Yarıyıl Sonu Sınav Usul ve Esasları
Announcement
6/15/2020

Sayısal Analiz Dersi Yarıyıl Sonu Sınav Usul ve Esasları

 

1-     Sınav Klasik Yazılı Sınav biçimindedir.

 

2-     Sınavda puanlaması 25-25-25-25 olan 4 soru olacaktır.

 

3-     Sınav süresi toplam 90 dakikadır. Bu sürenin 80 dakikasını çözümlere, 10 dakikasını sisteme yükleme için kullanmanız önerilmektedir.

 

4-     Her cevap kağıdının üst sol kısmına öğrenci numarası, adı-soyadı ve grup numarası yazılarak imzalanacaktır.

 

5-     Sınav yalnızca üniversitemize ait kurumsal Online Kampüs Sistemi Sınav Modülü üzerinden yapılacaktır. Başka bir ortamdan gönderilen cevaplar işleme alınmayacaktır.

 

6-     Cevaplarınızın kendi kelimelerinizle kendinizin olmasına dikkat ediniz. Arkadaşlarınızın sizin cevaplarınızı kısmen veya tamamen kopyalaması sizi de aynı derecede sorumlu kılar. Bu durum sınav kurallarını ihlal olarak değerlendirilecektir.

 

7-     Sınavda kısmen veya tamamen kopya girişiminde bulunduğunuzun tespit edilmesi durumunda, sınav notunuz sıfır olarak değerlendirilecek ve hakkınızda “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” gereğince işlem başlatılacaktır. Bununla beraber, etik kurallara bağlı kalınacağı ve bu tür bir suistimalin hiç olmayacağı ümit edilmektedir.

 

8-     Sorunla karşılaşılması durumunda Grup 1 için öğrencilerinin iletişim kurabileceği e-posta adresi: bostan@yildiz.edu.tr  

 

9-     Olası olumsuzlukları önleme bakımından, YTÜ Web sayfasında ilan edilen “YTÜ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVLARINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR” isimli duyuruyu incelemeniz yararlı olacaktır.

Sayisal_Analiz_Dersi_Yarıyıl_Sonu_S....docx Creative Commons License

su yapıları tasarımı sınav kuralları
Announcement
6/15/2020

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hidrolik Anabilim Dalı

 

INS4291 Su Yapıları Tasarımı Dersi

Uzaktan Sınav Uygulama Kuralları ve Etik Beyan

 

YTÜ 7 Haziran 2020 tarihli 2019-2020 Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar’ı gereği dersimizin sınavı üniversitemize ait kurumsal Online Kampüs Sistemi Sınav Modülü üzerinden yapılacaktır.

Final sınavının yapılmasında KLASİK SINAV yöntemi uygulanacaktır.

Sınav İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından ilan edilen gün ve saat aralığında gerçekleştirilecektir.

Sınav sırasında Online Kampüs Sistemi Sınav Modülüne bağlanacağınız bir bilgisayar ve okuma yapabileceğiniz nitelikte bir ekrana ihtiyacınız olacaktır.

Sınav esnasında 3-4 adet boş A4 kâğıt, kalem, silgi ve hesap makinesi bulundurmanız gerekmektedir. Sınav kâğıtlarınızın fotoğrafını çekebileceğiniz bir görüntüleme cihazına gereksiniminiz olacaktır.

Sınav başlamadan önce kullanacağınız kâğıtların sol üst kısmına “INS4291 Su Yapıları Tasarımı – Final sınavı”, Adınızı ve Soyadınızı, Öğrenci Numaranızı, Gr: 4 ve 26.06.2020 yazınız.

Yukarıdaki bilgilerin altına şu ifadeyi el yazınız ile yazarak imzalayınız.

“ETİK BEYANI:

BU SINAV SORULARINI SADECE KENDİM; SINAV ESNASINDA HİÇ BİR KİMSE İLE HERHANGİBİR YOLLA İLETİŞİM KURMAKSIZIN VE HİÇBİR HATIRLATMA BELGESİ (elektronik ortamda ya da basılı) KULLANMAKSIZIN CEVAPLADIĞIMI BEYAN EDERİM.

İMZA”

 

Sınav süresince ders notları ve diğer basılı ve elektronik bilgi kaynaklarından da yararlanılamaz.

Sınav boyunca dersin yürütücüsü dışında herhangibir kimse ile haberleşilmemelidir.

Aralarında benzerlik olan sınav kâğıtları kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

Sınavınız bir oturum halinde gerçekleştirilecektir. Oturumda üç şıklı bir soru sorulacaktır. Oturum için sisteme toplam 90 dakika süre tanımlanacaktır. Bunun ilk 75 dakikasını soruyu cevaplamak ve son 15 dakikasını da sisteme yüklemek için kullanmanızı tavsiye ederiz. Toplam sınav süresi 90 dakika olacaktır.

Sınav sorularının çözümünü önceden hazırladığınız A4 kâğıtlarına yapınız. Çözümlerinizi el yazınız ile yapmalısınız. Bilgisayarda yazılmış cevaplar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Unutmayınız: Sınav modülü süre bittiğinde herhangibir yükleme yapmaya izin vermeyecektir. Lütfen kâğıtlarınızı herbir oturum sonunda sisteme zamanında yüklemeye azami dikkate gösteriniz.

Herbir oturum süresi içerisinde o oturumdaki soruya ait sınav kâğıdınızı sisteme aşağıdaki adımları izleyerek yükleyiniz:

·                  Sınav cevap kâğıdınızın fotoğraflarını çekiniz ve tek bir dosyada olacak şekilde “.pdf” formatına dönüştürerek; “OgrenciNumarasiIsimSoyisim” düzeninde ve Türkçe karakter kullanmaksızın (Örneğin; 12345678AyseCelik) kaydediniz.

·                  Ardından bu dosyanızı .zip veya .rar formatında sıkıştırıp sanal sınıfa bağlandığınız sistemdeki (https://onlinekampus2.yildiz.edu.tr veya https://onlinekampus3.yildiz.edu.tr) “Sınav Aktivitelerim” sayfasında bulunan “Dosya Değiştir/Sil” düğmesini kullanarak yükleyiniz. Bu işlem oturum süresi içerisinde tamamlanmalıdır.

Sınavda sorulacak sorulara verdiğiniz cevaplar soruların ağırlıkları gözönünde bulundurularak toplam 100 puan üzerinden puanlandırılacaktır. Herbir sorunun puanı soru numarasının yanında belirtilecektir.

 

Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU

İletişim:

e-posta: agacci@yildiz.edu.tr

 

su yapıları tasarımı sinav kurallar....docx Creative Commons License

sayısal analiz vize sınavı
Announcement
5/12/2020