Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seismic Performance and Retrofit Evaluation of an Existing Pile-Wharf Structure

Journal of Performance of Constructed Facilities, cilt.31, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The influence of impinging jets on hydraulic jumps

Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Water Management, cilt.157, ss.63-76, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Silivri Kayalı Boğluca Deresi Taşkın Riskinin İncelenmesi

VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

Determination of Oxygen Gain in Hydraulic Structures

International Conference on Engineering and Natural Sciences(ICENS2015), 15 - 19 Mayıs 2015

Sınır Aşan Sularımız ve Meriç

8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015

Türkiye nin Uluslararası Su Politikası

8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015

Türkiye’xxnin Su Politikası Sempozyumu

8. Mühendislik ve Teknoloji, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015

The effect of hydraulic jump on the aeration efficiency

2. International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, Tirane, Arnavutluk, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.938-947

Kazıklı Yapılar Etrafındaki Akım Alanının Araştırılması

7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2011, ss.179-188

Otellerde Kişi Başı Su Tüketim Değerlerinin Bölgesel Olarak Değerlendirilmesi

6. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2011, ss.439-447

Damages Due To Eastern Marmara Earthquake EME At Port Structures

11th International Offshore and Polar Engineering Conference ISOPE 2001, Stavanger, Norveç, 17 - 22 Haziran 2001, ss.447-451 identifier

Dalga Kırılması için Analojik bir Model

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Kasım 2000, ss.1875-1884

Doğu Marmara Depreminin Körfez Bölgesi Deniz Yapıları Üzerindeki Etkileri

III Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2000, ss.67-91

Two Phase Flow Structure in Breaking Waves

9th Offshore and Polar Eng. Conf., ISOPE 99, Brest, Fransa, 30 Mayıs - 04 Haziran 1999, ss.231-235 identifier

Dalga Kırılması Sırasında Enerji Kaybının Modellenmesi

Türkiye Kıyıları 98 Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Eylül 1998, ss.873-883

Morphological Effects on Coastal Environment

Int. Conference on Water Problems in the Mediterranean Countries, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Kasım 1997, ss.1259-1263

Dalga Akıntı Etkileşimi ve Tesirlerinin İncelenmesi

TUMTMK, IX. Ulusal Mekanik Kong, Nevşehir, Türkiye, 4 - 08 Eylül 1995, ss.837-846

Kitap & Kitap Bölümleri

Yersel Yük Kayıpları, Venturimetre

Hidrolik Laboratuar Deneyleri, Yüksel Y., Çevik E., Ağaçcıoğlu H., Birpınar M. E., Çelikoğlu Y., Coşar A., Bostan T., Güner H. A.,, Editör, Ytü Basım Yayın Merkezi, İstanbul, ss.6-15, 2013