Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Ekim 2017 En İyi Poster Alanında Birincilik Ödülü, Sensitive Determination of Copper in Water Samples Using Dispersive Liquid-Liquid Microextraction-Slotted Quartz Tube-Flame Atomic Absorption Spectrometry

  7th International IUPAC Conference on Green Chemistry

 • Mayıs 2016 En İyi Poster Alanında İkincilik Ödülü, Sertralinin GC-MS Sisteminde Düşük Seviyelerde Tayinine Yönelik Analitik Yöntem Geliştirilmesi Ve Yapay Mide Ortamındaki Kararlılığının Tespit Edilmesi

  Es-An 2016, IV. Eser Analiz Kongresi

 • Ocak 2011 CITAC Best Papers Award 2011, Determination of arsenobetaine in fish tissue by species specific isotope dilution LC-LTQ-Orbitrap-MS and standard addition LC-ICPMS

  CITAC, Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry

 • Haziran 2009 En İyi Poster Dalında Üçüncülük Ödülü, Bor Elementinin Erkeklerde Prostat Büyüklüğü ve Alt Üriner Sistem Septomlarına Etkisi

  XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi

 • Aralık 2007 Klinik Üroonkoloji Alanında Birincilik Ödülü, Bor Mineralinin Prostat Kanserine Etkisinin Belirlenmesi: Topluma Dayalı Çalışma

  8. Ankara Üroonkoloji Kursu

 • Eylül 2007 Perkin Elmer Excellent Poster Award, Interference Studies for Bismuth Determination by Tungsten Trap Atomic Absorption Spectrometry

  Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXV

 • Temmuz 2007 En İyi Poster Dalında Üçüncülük Ödülü, Determination of Lead in Anatolian Spices using W-Trap Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry

  X. Ulusal Spekstroskopi Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1610

h-indeksi (WOS): 22