Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Gelir Dağılımı Ekonomisi

  • Lisans Teknoloji ve Ekonomi

Yönetilen Tezler