Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2019 - Devam Ediyor Friction and Wear Studies of Modified Ultra-high Molecular Weight Polyethylene for Use in Total Joint Replacements

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  SAĞBAŞ B. (Yürütücü)

 • 2019 - 2021Eklemeli İmalat ile Üretilen Parçaların Geometrik Mamul Özelliklerinin İyileştirilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  (Proje Özeti)

  Sağbaş B. (Yürütücü) , Bağcı H. B.

 • 2019 - 2020Ti6Al4V PARÇA İMALATINDA SEÇİCİ LAZER ERGİTME (SLM) İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİ VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

 • 2018 - 2019FDM Prosesinde Destek Malzemesi Seçiminin Ürünün Yüzey Kalitesi ve Boyut Hassasiyeti Üzerindeki Etkisinin Metrolojik Değerlendirmesi

 • 2018 - 2018GERÇEK ZAMANLI ÖLCÜM SİSTEMİ ENTEGRE EDİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU YAZICI TASARIM VE İMALATI

 • 2014 - 2016Kalça Ve Diz Protezlerinde Kullanilan Vitamin E Katkili Ultra Yüksek Moleküler Ağirlikli Polietilenin Plazma İle Yüzey Modifikasyonu Sonucu Yüzey Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Ölçüm Ve Değerlendirilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  SAĞBAŞ B. (Yürütücü)

 • 2011 - 2013KALÇA PROTEZLERİNDE SÜRTÜNMEYE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİM GÖSTEREN FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN VE GEOMETRİK ÖZELLİKLERİN ÖLÇÜM ANALİZ VE METROLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Sağbaş B. , Yurci M. E. (Yürütücü)