Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimeri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Sulardaki Fe(II) Konsantrasyonu ile Filtre Yük Kayıpları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

 • 2001 Postgraduate

  Atıksu Toplama Şebekeleri için Otomatik Kontrol Sistemini Geliştirme Esasları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği