Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2006 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimeri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 1998 - 2001 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Sulardaki Fe(II) Konsantrasyonu ile Filtre Yük Kayıpları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

 • 2001 Yüksek Lisans

  Atıksu Toplama Şebekeleri için Otomatik Kontrol Sistemini Geliştirme Esasları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği