Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 EuBa2Ca2Cu3O9-x Ceramic Additive on Micro-structural and Mechanical properties of Polyvinil Alcohol (PVA)

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2017 THE IMPACT OF DIFFERENT TYPE OF ZEOLITES ON DIELECTRIC SPECTRUM OF POLYVINYL ALCOHOL

  Katılımcı

  Helsinki, Finlandiya

 • 2016 Akademik seminer

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2015 Electricity generating capacity and performance deterioration of a microbial fuel cell fed with beer brewery wastewater

  The Society of Biotechnology Japan

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 37

h-indeksi (WOS): 3