Araştırma Alanları

  • İnşaat Mühendisliği

  • Hidrolik

  • Kıyı Kumlanması

  • Boru Hidroliği

  • Açık Kanal Hidroliği

  • Kıyı Alanları Yönetimi

  • Kıyı Yapılarının Tasarımı

  • Kıyı ve Liman Mühendisliği

  • Mühendislik ve Teknoloji