Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dynamic response of a circular plate resting on a tensionless Vlasov foundation

SEMC2010 Proceedings, Cape-Town, South Africa, 6 - 08 September 2010, vol.1, pp.565-568 identifier

Harmonik yük etkisindeki ikiz oyuk içeren yarım uzayda zorlanmış titreşimler

16. Ulusal Mekanik Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 June 2009, vol.2, pp.951-956

İkiz boşluk içeren yarım uzayın harmonik titreşimleri

14. Ulusal Mekanik Kongresi, Hatay, Turkey, 12 - 16 September 2005, vol.1, pp.379-388

Boşluk içeren farklı iki malzemeden yapılmış sonsuz ortamın harmonik titreşimleri

13. Ulusal Mekanik Kongresi, Gaziantep, Turkey, 8 - 12 September 2003, vol.1, pp.277-286

Dairesel silindirik kabuk içeren yarım uzayın harmonik zorlama etkisindeki davranışı

13. Ulusal Mekanik Kongresi, Gaziantep, Turkey, 8 - 12 September 2003, vol.1, pp.635-645

Boşluk içeren yarım uzayda zorlanmış titreşimler

12. Ulusal Mekanik Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 14 September 2001, vol.1, pp.365-374

Hiperbolik elastik zemine oturan kirişlerin hareketli yük altındaki rezonans titreşimleri

10. Ulusal Mekanik Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 19 September 1997, vol.1, pp.189-200

Lineer olmayan Winkler zeminine oturan kirişlerin rezonans titreşimleri

9. Ulusal Mekanik Kongresi, Nevşehir, Turkey, 4 - 08 September 1995, vol.1, pp.226-235

Yalnız basıç aktaran Pasternak zeminine oturan bir kirişin zorlanmış titreşimleri

9. Ulusal Mekanik Kongresi, Nevşehir, Turkey, 4 - 08 September 1995, vol.2, pp.542-551

Lineer olmayan bir elastik zemine oturan kirişin zorlanmış titreşimleri

8. Ulusal Mekanik Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 September 1993, vol.1, pp.206-215

Homogen olmayan viskoelastik bir tabakanın nonlineer titreşimleri

7. Ulusal Mekanik Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 September 1991, vol.1, pp.150-161

Nonlinear vibrations of an inhomogeneous layer

ECEE-9 Proceedings, Moskva, Russia, 3 - 05 September 1990, vol.1, pp.81-89