Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dynamic response of a Timoshenko beam on a tensionless Pasternak foundation

Structural Engineering And Mechanics, cilt.37, ss.489-507, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dynamic stress and displacement in an elastic half-space with a cylindrical cavity

SHOCK AND VIBRATION, cilt.18, ss.827-838, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dynamic contact response of a finite beam on a tensionless Pasternak foundation under symmetric and asymmetric loading

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.34, ss.319-334, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Response of a finite beam on a tensionless Pasternak foundation under symmetric and asymmetric loading

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.30, ss.21-36, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The response of a finite beam on a tensionless Pasternak foundation subjected to a harmonic load

European Journal Of Mechanics A-Solids, cilt.22, ss.151-161, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Non-linear vibrations of a beam resting on a tensionless Winkler foundation

JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, cilt.236, ss.401-411, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Non-linear forced vibrations of an inhomogeneous layer

JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, cilt.228, ss.91-108, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Non-linear vibrations of a beam on an elastic foundation

JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, cilt.223, ss.335-354, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dynamic Response of a Circular Tunnel in an Elastic Half Space

JOURNAL OF ENGINEERING, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Transverse Vibrations of an Elastically Supported Column with Axial Force and End Mass

ICOCEE Cappadocia2017, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, cilt.1

Dynamic response of a circular plate resting on a tensionless Vlasov foundation

SEMC2010 Proceedings, Cape-Town, Güney Afrika, 6 - 08 Eylül 2010, cilt.1, ss.565-568 identifier

Harmonik yük etkisindeki ikiz oyuk içeren yarım uzayda zorlanmış titreşimler

16. Ulusal Mekanik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Haziran 2009, cilt.2, ss.951-956

İkiz boşluk içeren yarım uzayın harmonik titreşimleri

14. Ulusal Mekanik Kongresi, Hatay, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2005, cilt.1, ss.379-388

Boşluk içeren farklı iki malzemeden yapılmış sonsuz ortamın harmonik titreşimleri

13. Ulusal Mekanik Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2003, cilt.1, ss.277-286

Dairesel silindirik kabuk içeren yarım uzayın harmonik zorlama etkisindeki davranışı

13. Ulusal Mekanik Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2003, cilt.1, ss.635-645

Boşluk içeren yarım uzayda zorlanmış titreşimler

12. Ulusal Mekanik Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2001, cilt.1, ss.365-374

Hiperbolik elastik zemine oturan kirişlerin hareketli yük altındaki rezonans titreşimleri

10. Ulusal Mekanik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 19 Eylül 1997, cilt.1, ss.189-200

Lineer olmayan Winkler zeminine oturan kirişlerin rezonans titreşimleri

9. Ulusal Mekanik Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 4 - 08 Eylül 1995, cilt.1, ss.226-235

Yalnız basıç aktaran Pasternak zeminine oturan bir kirişin zorlanmış titreşimleri

9. Ulusal Mekanik Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 4 - 08 Eylül 1995, cilt.2, ss.542-551

Lineer olmayan bir elastik zemine oturan kirişin zorlanmış titreşimleri

8. Ulusal Mekanik Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Eylül 1993, cilt.1, ss.206-215

Homogen olmayan viskoelastik bir tabakanın nonlineer titreşimleri

7. Ulusal Mekanik Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Eylül 1991, cilt.1, ss.150-161

Nonlinear vibrations of an inhomogeneous layer

ECEE-9 Proceedings, Moskva, Rusya, 3 - 05 Eylül 1990, cilt.1, ss.81-89