Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Isı mı Yoksa Sıcaklık Düzeltmesi mi?

Harita Bülteni, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apriori ve Aposteriori Deyimleri Üzerine

HARİTA DERGİSİ, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deformation Analysis of an Arch Dam Using ANFIS

Second International Workshop on Application of Artificial Intelligence and Innovations in Engineering Geodesy, 01 Haziran 2010, ss.21-32

Bir Kemer Barajdaki Yatay Konum Değişimlerinin Modellenmesinde Yapay Zeka Tekniklerinin Uygulanması

Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 01 Mayıs 2009, cilt.1, ss.583-594

Optimal Modeling of Dam Displacements Using The Genetic Algorithms

Third International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, 01 Ocak 2009, ss.6

Genetik Algoritmalar Kullanarak Bir Barajın En Uygun Deformasyon Modeli

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 Ekim 2007, cilt.1, ss.151-161

Hannover Yaklaşımı ile Geometrik Deformasyon Analiz Sürecine Bir Kısa Yol Önerisi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2005

Bir Kemer Barajdaki Yatay Konum Değişimlerinin Fiziksel Yorumu

10. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 01 Mart 2005, cilt.2

Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon Ölçmeleri ve Analizinde 35 Yıl

1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 Ekim 2003, ss.40-55

Mühendislik Ölçmelerinde Standartlaştırma

1. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 Ekim 2003

Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları ve Ülkemizdeki Sorunları

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2003

Ülkemizde Ön Lisans Eğitimi ve Öğretiminin Durumu

Harita Mühendisliğinde 50 Yıl Eğitim Sempozyumu, 01 Ekim 1999

Deformasyon Analizine Bütüncül Bir Yaklaşım

Prof. Dr. H. Wolf Jeodezi Sempozyumu, 01 Kasım 1993

Kitap & Kitap Bölümleri

Harita Mühendisliğinde 50 Yıl Eğitim Sempozyumu

Tmmob Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 2006

Diğer Yayınlar