Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Subjective and Objective Dimentions of Spatial Legibility

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.30, ss.1191-1195, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul'daki Kent otellerinin Mekan Dizim Yöntemiyle Analizi

Mimarist (DAAI Index), cilt.11, ss.78-89, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Belleğinin ve Kentin Belirgin Öğelerini Tanımlamak

Arkitekt (AVERY Index - Applied Art Index), cilt.78, ss.40-51, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Atölye Çalışmasının Özeti, Görünmez Alanlar

Mimarist (DAAI Index), cilt.11, ss.109-110, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Belek Turizm Merkezi’nin Doğal Değerleri, Enerji Tüketimi, Atık Su Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi

Mimarist (DAAI Index), cilt.11, ss.21-24, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir Turizm Gelişiminden Uzaklaşan Bir Bölge

Mimarlık (Avery Index -DAAI), ss.40-44, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce

ITU A/Z (AVERY Index to Architectural Periodicals -DAAI), cilt.7, ss.18-37, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinin Yabancı Dil Bilme Düzeylerinin Belirlenmesi

YTÜ Mimarlık Fakülkesi Dergisi, ss.13-14, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kış Okulu 1991' den İzlenimler

Yapı, ss.52-61, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar