Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FİRMA BÜYÜMESİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE REKABET: TÜRKİYE’DE BÖLGESEL FARKLILIKLAR

5. IRDC International Regional Development Conference, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019

Firma Büyüklüğü ve Bölgesel Farklılıklar

19. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, Giresun, Turkey, 2 - 04 May 2019

Competition and Stability in Turkish Banking Sector

ICE-TEA 2018, Antalya, Turkey, 01 November 2018, pp.1

İktisat Eğitiminin İçeriği Ne Zaman ve Nasıl Değişecek?

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMUULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI UEK-TEK 2018, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Firm Size and Productivity in Turkish Manufacturing Industry

ULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI UEK-TEK 2018, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

An Analysis of the Firm Size Distribution in Turkey

X. International Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Ohrid / Macedonia, Ohrid, Macedonia, 27 - 28 October 2018

İmalat Sanayiinde Bölgesel Endüstriyel Yapı veYığılmalar: 2009-2015

18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018

Estimating Boone Competition Indicator for Turkish Banking Industry

3rd International Conference on Banking and Finance Perspectives, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 April 2018

The Relationship Between Efficiency and Persistence of Profits in Turkish Banking Industry

3rd International Conference on Banking and Finance Perspectives, 25 - 27 April 2018

Endüstri Yoğunlaşması ve Hisse Senedi Getirisi: Türkiye Üzerine Bir Çalışma

19. Ulusal İktisat Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 04 November 2017

Dynamic Interaction and Volatility Spillover Effects between and Consumer and Producer Prices

Turkish Economic Association 5. International Conference on Economics, 20 - 22 October 2016

Evrimci Kompütasyon ve Avusturya Okulu

International Conference on Economics Turkish Economic Association ICE-TEA 2016, 20 - 22 October 2016

Dynamic Interaction and Volatility Spillover Effects between Consumer and Producer Prices

International Conference on Economics Turkish Economic Association ICE-TEA 2016, 20 - 22 October 2016

Volatility Spillovers and Dynamic Interaction between Consumer and Producer Prices

5th International Conference on Economics, Turkish Economic Association, ICE-TEA, 20-22 October 2016, Bodrum, Turkey, 01 October 2016

A Regional Analysis of Votes in Turkey: Evidence from 2014 Local Election

The Summer 2016 Global Business Research Symposium, 01 July 2016

Spectral Causality Links between Consumer and Producer Prices Evidence from Turkey

2ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AICSS 2016, İstanbul, Turkey, 2 - 04 June 2016

Determinants of Industrial Agglomeration Evidence From Turkey

2ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AICSS 2016, İstanbul, Turkey, 2 - 04 June 2016

Does firm size matter for geographic concentration and agglomeration Evidence from Turkish manufacturing firms

36th Annual Meeting of the MEEA, Allied Social Science Associations, San-Francisco, United States Of America, 3 - 06 January 2016

Down by Two Last Ball Play Decision in Basketball

2015 - ISSSET ­ International Symposium of Sport Science, Engineering and Technology, İstanbul, Turkey, 10 - 13 May 2015

The effect of Bologna process on the convergence of economics graduate programmes in Turkey to its counterparts in world

Turkish Economic Association 4th International Conference on Economics, Antalya, Turkey, 1 - 03 October 2014

İktisatta Matematikselleşme Üzerine Notlar

İktisat ve Diğer Bilimler Paneli - “İktisat ve Matematik”, 01 March 2014

Distributional Properties of Size and Growth of Firms: The Case of Turkey

PRIN 2009 – Final Workshop - THE GROWTH OF FIRMS AND COUNTRIES: distributional properties and determinants, 01 October 2013

Türkiye'de Firma Büyümesi Ajan Bazlı Modelleme Yaklaşımı

TEA 2012 International Conference of Turkish Economic Association, 01 November 2012

Dünyada ve Türkiye’deki iktisat doktora programlarının karşılaştırılması

EconAnadolu: Anadolu International Conference on Economics, Eskişehir, Turkey, 1 - 03 June 2011

The relationship between optimal process and product innovation combinations of firms, market structure and competition

EconAnadolu: Anadolu International Conference on Economics, Eskişehir, Turkey, 1 - 03 June 2011 Sustainable Development

The effect of costs of process and product innovations on market structure

Turkish Economic Association 2nd International Conference on Economics, Girne, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2010

The Impact of ICT on Firms' Performance in Turkish Manufacturing Industry: A Firm Level Analysis

7. Int. Conference in Knowledge, Economy and Business 2009, 29 Oct-1 Nov., Yalova Turkey

Books & Book Chapters

Türkiye’de Firma Yaşı, Büyüklüğü ve Büyümesi Üzerine Gözlemler

in: Türkiye Ekonomisinde Büyüme, Kalkınma ve Eşitsizlik - A. Suut Doğruel'e Armağan, Oya Kent,Burhan Can Karahasan,Mahmut İ. Tekçe,Hüseyin Taştan,Murat Donduran, Editor, Eflatun Yayınevi, Ankara, pp.255-281, 2021

Hücresel Otomata, Genetik Algoritma ve Evrimsel Oyunlar

in: Kompleksite ve İktisat, Serçin Şahin,Ercan Eren, Editor, Eflatun Yayınevi, Ankara, pp.205-220, 2017

İktisat ve Matematik

in: İktisat Sadece İktisat Değildir, Metin Sarfati,Burak Atamtürk, Editor, Efil Yayınevi, Bursa, pp.125-135, 2015

Dünyadaki ve Türkiye’deki Lisansüstü İktisat Programlarının Karşılaştırılması

in: Bir Ömür İktisat: Prof.Dr.Ali Özgüven’e Armağan, S.Alcin, H.Kirer, D.D.Dereli, N.B.Cakir, Editor, Istanbul Kultur Universitesi Yayinlari, İstanbul, pp.51-66, 2014

ileri Mikro İktisat

Avcıol Basım Yayınları, İstanbul, 2013

Firm size, growth and profits in Turkish manufacturing industry

in: Economic development in the Middle East and North African countries contemporary issues , Hadi Salehi Esfahani,Gulcay Tuna, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, pp.257-267, 2012 Sustainable Development

İktisatta Bilgisayar Programlamaya Giriş: MAPLE ve C Uygulaması

in: İktisadi Verilerin Analizi ve Temel Öngörü Yöntemleri, İ. Parasız ve U. Başoğlu, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.201-215, 2003

Yeni Ekonomi

in: İktisadin Dama Taşları, IFMC Editörleri, Editor, İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği Yayınları, İstanbul, pp.133-142, 2000

Mikro İktisat

Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 1999

Episodes in the Encyclopedia

Belirsizlik

Borsa Yayınları, pp.1125, 1999

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

2

Project

6

Thesis Advisory

7

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals