Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reverse Logistics A Survey

10th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2006, 11 - 15 Eylül 2006