Announcements & Documents

GENEL KİMYA FİNAL SINAVI HK
Announcement
6/22/2021

Değerli Öğrencilerimiz,

 

KIM1170 Genel Kimya Servis Dersinin çevrimiçi yapılacak Final sınavıyla ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur:

-          Final sınavı 23.06.2021 tarihinde 11:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

-          Online sınav, çoktan seçmeli test şeklindedir. Toplam 25 soru sorulacak olup her bir soru 4 puandır. Sınav süresi 110 dakikadır.

-          Sınav sırasında cevapladığınız ve/veya boş bıraktığınız soruya geri dönülemeyecektir. Bu sebeple soruları cevaplamadan ya da boş bırakmadan önce dikkat ediniz.

-          Sınav konuları tüm dönem içerisinde işlenmiş konulardan oluşmaktadır. Ayrıca laboratuvar denemeleri ile ilgili sorular da yer almaktadır.

-          Sorulara verdiğiniz her 4 yanlış cevap 1 doğru cevabınızı götürmektedir (diğer bir ifadeyle sınav neti hesaplanmasında 1 yanlış 0,25 doğruyu götürür). Bilmediğiniz soruları boş bırakmanız yararınıza olacaktır.

-          Sınav sırasında çevrimiçi platforma bağlanmakta ya da sistemden kaynaklı bir sorun yaşamanız durumunda dersinizin hocası ile ivedilikle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

-          Sınav sırasında yaşadığınız sistemden kaynaklı sorunları yaziciozlem@gmail.com ve omerrrgunkara@hotmail.com mail adreslerine de eş zamanlı olarak bildirebilirsiniz.

 

        Sağlıklı günler ve sınavlarınızda başarılar dileriz.

 

 

FİZİKOKİMYA 2 07.06.2021 KINETIC REVIZE DERS NOTLARI HK
Lecture Note
6/12/2021

Merhaba sevgili öğrenciler,

07.06.2021 KINETIC REVIZE DERS NOTLARI ektedir. 6. sayfada enerji grafiklerinde revizyon yapılmıştır. Bu notları dikkate alınız. Başarılar

07.06.2021 PC2-KINETIC REVIZE.pdf Creative Commons License

KIM1170 GENEL KİMYA 1.VİZE SINAV DUYURUSU GR 8
Announcement
4/25/2021

Konu: KIM1170 Genel Kimya Servis Dersi Ara Sınavı hakkında

 

Değerli Öğrencilerimiz,

 

KIM1170 Genel Kimya Servis Dersinin çevrimiçi yapılacak sınavlarıyla ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur:

-          Sınavlar https://online.yildiz.edu.tr platformu  üzerinden gerçekleştirilecektir. Online Sınav Modülünde kendinize tanımlanan sınav belirtilen gün ve saatte otomatik olarak aktif olacaktır. Sınav modülü kullanım kılavuzuna http://www.uzem.yildiz.edu.tr/_ekler/153-16018385301-ue-lms-kullanim-kilavuzu-ogrenciler-v1.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

-          Online sınav, çoktan seçmeli test şeklindedir. Toplam 25 soru sorulacak olup, sınav süresi 100 dakikadır.

-          Sorulara verdiğiniz her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabınızı götürmektedir (diğer bir ifadeyle sınav neti hesaplanmasında 1 yanlış 0,25 doğruyu götürür). Bilmediğiniz soruları boş bırakmanız yararınıza olacaktır.

-          Online Sınav Modülünde sınav ekranı tam ekran modunda çalışacak şekilde ayarlanmıştır.

-          Sınav sorularında geri dönüş yapabilmenize olanak sağlanacaktır.

-          Sınav sırasında çevrimiçi platforma bağlanmakta ya da sistemden kaynaklı bir sorun yaşamanız durumunda dersinizin hocası ile ivedilikle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

-        Sınav konuları dönemin başından başlayarak periyodik tablo başlıklı konunun sonuna kadar ilk 7 haftayı kapsamaktadır. Sınavda laboratuvar uygulamaları ile ilgili soru yer almayacaktır.

Sağlıklı günler ve sınavlarınızda başarılar dileriz.

 KIM1170 Genel Kimya servis dersinin vize sınavı 30 Nisan 2021  Cuma günü saat 14.00–15.40’da yapılacaktır. 

Vize sınavı ile ilgili olarak; Öğrencilerin vize sınavında sorumlu olacakları konular aşağıdaki tabloda görüleceği üzere “Periyodik Tablo’’ başlıklı konunun sonuna kadardır.

 

 

KONU

İÇERİK

Maddenin Özellikleri ve Ölçümü

Maddenin Özellikleri, Maddenin Sınıflandırılması, Maddenin Ölçülmesi (SI Birimleri), Anlamlı Rakamlar

Atomlar ve Atom Kuramı

Kütlenin Korunumu Yasası, Sabit Oranlar Yasası, Dalton Atom Kuramı, Elektronların Keşfi, Atom Çekirdeği, Kimyasal Elementlerin Sembollerle Gösterilmesi, Atom Kütleleri, Avogadro Sayısı ve Mol Kavramı

Kimyasal Bileşikler

Kimyasal Bileşikler, Çeşitleri ve Formülleri, Mol Kavramı, Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi, Kimyasal Bileşiklerin Açıklanmasında Yükseltgenme Basamakları, Kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesi (sınayarak denkleştirme, redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi)

Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler ve Eşitlikler, Tepkime Stokiyometrisi, Kimyasal Tepkimelerde Sınırlayıcı Reaktifin ve Verimin Belirlenmesi

Gazlar

Gazların Özellikleri, Gaz Basıncı, Basit Gaz Yasaları, İdeal Gaz Denklemi ve Genel Gaz Denklemi, İdeal Gaz Denkleminin Uygulamaları, Kimyasal Tepkimelerde Gazlar, Gay-Lussac’ın Birleşen Hacimler Yasası, Gaz Karışımları ve Kısmi Basınçlar, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramı, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramına Bağlı Gaz Özellikleri, Gerçek Gazlar ve van der Waals Denklemi

Termokimya

Termokimyada Bazı Terimler, Isı, Tepkime Isısı ve Kalorimetre, İş, Termodinamiğin 1. Yasası, Tepkime Isısı, ΔU ve ΔH, Hess Yasası, Standart Oluşum Entalpisi

Atomun Elektron Yapısı

Elektromagnetik Işıma, Atom Spektrumları, Kuantum Kuramı, Bohr Atom Modeli, Yeni Kuantum Mekaniği, Kuantum Sayıları ve Elektron Orbitalleri, Elektron Spini, Elektron Dağılımı

Periyodik Tablo ve Elementlerin Periyodik Özellikleri

Periyodik tablo, elementlerin sınıflandırılması, elementlerin elektron dağılımları ile periyodik tablo arasındaki ilişki, atom yarıçapları, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi

 

Kimya Bölüm Başkanlığı

GENEL KIMYA GR12 2.VIZE SONUCLARI
Exam
1/8/2021

Sevgili öğrenciler Gr12 2.vize sonucları ektedir.

Başarılar dilerim

II.VİZE SONUCLAR GR12 - Dolunay Şak....xlsx Creative Commons License

GENEL KİMYA GR12 1.VİZE SONUCU
Exam
12/2/2020

Merhaba Sevgili Öğrencilerim,

Genel Kimya 1. Vize sonucunuz ektedir.

Başarılar dilerim

grup12-Evaluation_Report_02-12-20-0....xlsx Creative Commons License

KIM1170 GENEL KİMYA 1.VİZE SINAV DUYURUSU GR 12
Announcement
11/25/2020

Değerli Öğrencilerimiz,

 

KIM1170 Genel Kimya Servis Dersinin çevrimiçi yapılacak sınavlarıyla ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur:

-          Sınavlar https://online.yildiz.edu.tr platformu  üzerinden gerçekleştirilecektir. Online Sınav Modülünde kendinize tanımlanan sınav belirtilen gün ve saatte otomatik olarak aktif olacaktır. Sınav modülü kullanım kılavuzuna http://www.uzem.yildiz.edu.tr/_ekler/153-16018385301-ue-lms-kullanim-kilavuzu-ogrenciler-v1.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

-          Online sınav, çoktan seçmeli test şeklindedir. Toplam 25 soru sorulacak olup, sınav süresi 75 dakikadır.

-          Sorulara verdiğiniz her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabınızı götürmektedir (diğer bir ifadeyle sınav neti hesaplanmasında 1 yanlış 0,25 doğruyu götürür). Bilmediğiniz soruları boş bırakmanız yararınıza olacaktır.

-          Online Sınav Modülünde sınav ekranı tam ekran modunda çalışacak şekilde ayarlanmıştır.

-          Sınav sırasında çevrimiçi platforma bağlanmakta ya da sistemden kaynaklı bir sorun yaşamanız durumunda dersinizin hocası ile ivedilikle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Sağlıklı günler ve sınavlarınızda başarılar dileriz.


 

GENEL KİMYA 2 LAB GR1 ANKETI HK-GENERAL CHEMISTRY 2 LAB GR1 SURVEY
Announcement
5/13/2020

Hello friends,

According to the mail from the department on FEDEK Accreditation, you need to fill in the following link survey (9 questions) and one survey defined in the USIS system on May 11, 2020. You will answer total of two surveys.

See you at the health, love

Link: https://docs.google.com/forms/d/1YLoj_ojpWCw8Cb8pL0fYfAMyef1C6NFCdpO734kNHAE/edit

Necessary information:

Academic year: 2019-2020

Period: Spring

Course Code and NAME: KIM1022 General Chemistry Lab 2 

Group: GROUP 1

Instructor: Doç.Dr.Dolunay Şakar Daşdan

 

Merhaba arkadaşlar,

FEDEK Akreditasyonu ile ilgili bölümden gelen maile göre bu dersimizle ilgili aşağıda linki verilen anketi (9 soru) ve 11 Mayıs 2020'de USIS sisteminde tanımlanmak üzere toplamda iki anketi doldurmanız gerekmektedir.  

Sağlıcakla görüşmek üzere,sevgiler

Link:https://docs.google.com/forms/d/1YLoj_ojpWCw8Cb8pL0fYfAMyef1C6NFCdpO734kNHAE/edit

Gerekli Bilgiler:

Eğitim öğretim yılı:2019-2020

Dönemi:Bahar

Ders Kodu ve ADı: KIM1022Genel Kimya Laboratuarı 2

Grup: GRUP 1 

Dersi veren öğretim Üyesi:Doç.Dr.Dolunay Şakar Daşdan

PHYSICAL CHEMISTRY 2 GR1 ANKETI HK-PHYSICAL CHEMISTRY 2 GR1 SURVEY
Announcement
5/13/2020

Hello friends,

According to the mail from the department on FEDEK Accreditation, you need to fill in the following link survey (9 questions) and one survey defined in the USIS system on May 11, 2020. You will answer total of two surveys. 

See you at the health, love

Link: 

Link:https://docs.google.com/forms/d/1ZGz36wTpjt2ZR67IjlOVAs3YdyfB4da7-HXsbVRxpPM/edit

Necessary information:

Academic year: 2019-2020

Period: Spring

Course Code and NAME: KIM2532 PHYSICAL CHEMISTRY 2

Group: GROUP 1

Instructor: Doç.Dr.Dolunay Şakar Daşdan


Merhaba arkadaşlar,

FEDEK Akreditasyonu ile ilgili bölümden gelen maile göre bu dersimizle ilgili aşağıda inki verilen anketi (9 soru) ve 11 Mayıs 2020'de USIS sisteminde tanımlanan toplam iki anketi doldurmanız gerekmektedir.  

Sağlıcakla görüşmek üzere,sevgiler

Link:https://docs.google.com/forms/d/1ZGz36wTpjt2ZR67IjlOVAs3YdyfB4da7-HXsbVRxpPM/edit


h

Gerekli Bilgiler:

Eğitim öğretim yılı:2019-2020

Dönemi:Bahar

Ders Kodu ve ADı: KIM2532 FİZİKOKİMYA 2

Grup: GRUP 1 

Dersi veren öğretim Üyesi:Doç.Dr.Dolunay Şakar Daşdan

PHYSICAL CHEMISTRY 2-MID TERM
Exam
5/8/2020
POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS-24.03.2020
Lecture Note
3/24/2020

POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS-24.03.2020

24.03.2020 POLYMERIC COMPOSITE MATE....pdf Creative Commons License

POLYMER COMPOSITE DERSI SUNUMLARI-GRUP1
Presentation
4/30/2019

Grup1 sunum dosyası ektedir.

GRUP1-BIOPOLYMERS.pptx Creative Commons License

PHYSICAL CHEMISTRY 2 1.QUIZ HK
Announcement
4/3/2019

Fizikokimya 2 Grup:1 (ingilizce) dersininin 1.quizi 05 Nisan 2019  Cuma günü saat 11.00 da B1-D11 nolu sınıfta yapılacaktır. Bu sınavın mazereti yoktur. Dersi alan tüm öğrenciler sınava katılmak zorundadır.

Sınav konuları baştan Liquid-Liquid Equilibriuma kadardır.

 

Grup 9 Genel Kimya Lab Dersi Hk
Announcement
2/21/2019

Merhabalar,

Genel Kimya Laboratuar dersine ait deney çevrimi ve genel bilgiler

www.kml.ytu.edu.tr adresi solda Servis Dersleri, Genel Kimya KIM1170,sekmesi altında Gr9 yayınlanmıştır. Liste bu ilana eklenmiştir.

Dersi daha önce almış, laba girmiş olsanız da lab dersine yeniden girmeniz gerekmektedir.

21 Subat 2019(yarın) 15:00-16:50 saatleri arasında Biyokimya Lab D-08 nolu labda A grubu ile deneyleriniz başlayacaktır.

Yayınlanan liste 64 kişi, USIS güncel liste 71 kişi.Yayınlanan listede adı olmayan öğrenciler lütfen bugun laba gelip grubunuzu sorumlu hocanızdan öğrenmeniz gerekmektedir.

Başarılar dilerim

 

Gr9.pdf Creative Commons License

G17 Genel Kimya- 2.VİZE KONULARI VE KURALLAR HK
Exam
12/12/2018

Genel kimya 2. vize konuları ve kurallar ekli dosyada Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.

Başarılar dilerim

Doç.Dr.Dolunay Şakar Daşdan

KIM1170 Genel Kimya 2_ Vize Konular....doc Creative Commons License

General Chemistry I. Midterm Exam
Announcement
11/18/2018

Dear Students;

General Chemistry 1. Midterm Exam Subjects and General Information is available in English and Turkis as attached file in Turkish and English. The exam will be taken with a student ID card, a calculator and a pen-eraser. Any shopping during the exam is forbidden.

Good luck.

KIM 1170 General Chemistry I.midter....doc Creative Commons License

General Chemistry Lab Document for Group 17
Experiment Sheet
10/12/2018

Dear Students,

You can find General Chemistry Lab. Document as attachment.

Best wishes,

General Chemistry 1170 Lab Manua....pdf Creative Commons License

Genel Kimya Grup 17 Laboratuarı hk
Announcement
10/8/2018

Sevgili öğrenciler,

Genel Kimya Laboratuar dersi, deney çevrimi, gruplar ve genel bilgi ekli dosyadadır. Gün içerisinde sitede de yayınlanacaktır.

Dersi dilekçe ile almış olup, çevrimde adı olmayan arkadaşlar ilk hafta laboratuara gelerek sorumlu araştırma görevlisi hocasına kaydını yaptırmak zorundadır. 

Başarılar dilerim 

grup 17 ogrenci dagılım tablosu.do....doc Creative Commons License

Fizikokimya 2 Laboratuarı-Grup 3 dersi hk
Announcement
9/23/2018

Fizikokimya 2 Laboratuar-Grup 3 dersini alan öğrencilerin dikkatine,

Laboratur dersi 25 Eylül 2018 salı günü 13:00-16:50 arası Fizikokimya öğrenci laboratuarında Oryantasyon programı ile başlayacaktır. Dersi alan tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Laboratuara ait işleyiş şeması ve tarihler ektedir. 

Başarılar dilerim

FİZİKOKİMYA LAB İŞLEYİŞ GÜZ FR-1441....docx Creative Commons License