Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2013 Post Doktora

  Johannes Kepler Universitaet Linz, Institute of Physical Chemistry, Linz Institute of Organic Solar Cells, Avusturya

 • 2002 - 2007 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

 • 2006 - 2006 Doktora

  Leibniz Polimer Araştırma Enstitüsü, Dept. Functional Nanocomposites and Blends , Almanya

 • 2000 - 2002 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polymer Science And Technology (İngilizce), Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Bisfenol A'nın tereftalik ve izoftalik asit kopoliesteri ile poli(2,6-dimetil-1,4-fenilen oksit)'in ve karışımlarının çeşitli yöntemlerle incelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, -

 • 2002 Yüksek Lisans

  Synthesis and characterization of star shaped block copolymers via cationic ring opening and photoinitiated radical polymerization techniques

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

 • B1 Orta Almanca