Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

  • 2009 - 2011 Atlas of European Values Study Group

    http://www.europeanvaluesstudy.eu/page/about-evs.html

    Universitaet Potsdam, Almanya