Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AÇIK ALAN ERGONOMİSİNE DAİR BİR İNCELEME, ŞİŞHANE PARKI ÖRNEĞİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, ss.205-219, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sanat Eserlerı̇nı̇n Kentsel Mekan Üzerı̇ndekı̇ Etkı̇sı̇: Cloud Gate Örneğı̇

3. Uluslararası Mı̇marlık Ve Tasarım Kongresı̇ , İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2020, ss.51-56

Kentsel Boşlukların Tasarlanmasında Kent Arkeolojisinin Önemi

7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mart 2020, ss.19-35

Reading Cultural Codes In Multiple Layered Places: Pergamon

5th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.225-233

Kentsel Arkeolojik Alanların Değerlendirilmesinde Mimari Tasarımın Etkisi

1. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Mart 2019, ss.108-110