Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 - 2019Ege'de Direniş ve Kurtuluş Savaşı Üzerinde Birlikte Düşünmek

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 - 2018Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması -

  Davetli Konuşmacı

  Mardin, Türkiye

 • 2017 - 2017Ortadoğu'da Değişen Dinamikler; Rejim, Siyaset ve Toplumsal Yapı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 - 2017500.Yıl Vakfı Konferans

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 - 2016Salt Galata Sözlü Tarih

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015Acting Together/Beraber Hareket Etmek

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Sözlü Tarih/Yerel Tarih Atölyesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 - 2014BİSAV Türkiye Araştırmaları Merkezi Konferanslar Serisi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma ve Sürdürebilirlik; ÇEKÜL

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 - 2008İlk ve Orta Öğretim Müfredatı Çerçevesinde Tarih Öğretimine Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 - 2005Kars Kent Konseyi Konferans

  Davetli Konuşmacı

  Kars, Türkiye

Burslar

 • 1995 - 1996Visiting Fellow Grant

  Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

 • 1994 - 1995An Oral History Project; Daily Life in Aegean Region under Greek Occupation

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar