Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2018 INT-NAM 2018 - 3rd International Naval Architecture and Maritime Symposium

    Oturum Başkanı

    İstanbul, Türkiye

  • 2016 GMC 2016 - The Second Global International Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation

    Oturum Başkanı

    Muğla, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 10

h-indeksi (WOS): 2