Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Selcuk University, Faculty Of Educatıon, Eğitim Bilimleri, Turkey

 • 1994 - 1997

  Selcuk University, Faculty Of Educatıon, Eğitim Bilimleri, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Educatıon, Eğitim Bilimleri, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Üniversite öğrencilerin karar verme stratejileri ve sosyal beceri düzeylerinin TA-baskın ben durumları ve bazı özlük niteliklerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 1997 Postgraduate

  Üniversite öğrencilerinin cinsiyet ve kültürel farklara dayalı atılganlıkları üzerinde bir atılganlık eğitimi denemesi

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences