Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Job and Life Satisfaction of the Medical Staff in Rehabilitation Centers

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.58, ss.16-21, 2012 Özet
Link

Attachment Styles as a Predictor of Emotional Intelligence

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.9, ss.213-229, 2009 Özet
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Ergenlerde Suçluluk ve Okul Doyumu: Öz-Saygının Aracılık Rolü

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.9, ss.547-563, 2019 Özet
Link

Turkish Adaptation Study of Facebook Connection Strategies Scale

Elementary Education Online (İlköğretim Online Dergisi), cilt.13, ss.319-333, 2014
Link

The relationship between early separation anxiety, attachment styles and adjustment

TOJCE: The Online Journal of Counselling and Education, cilt.1, ss.97-106, 2012
Link

Analysis of anger management in terms of social skills

African Journal of Business Management, cilt.6, ss.4150-4157, 2012
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİNE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Haziran 2019

Development of Mindfulness in Marriage Scale: Validity and reliability analysis

Globets 2018: An Internatıonal Conference On Educatıon, Technology And Scıence, 6 Mayıs - 09 Haziran 2018
Link

Development of Mindfulness in Marital Relationship Scale: Validity and Reliability Analysis

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 06 Mayıs 2018, ss.65
Link

An Investigation of Romantic Relationship Satisfaction: A Descriptive Study in Young Adulthood

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 06 Mayıs 2018, ss.33
Link

Predictive Roles of Emotional Intelligence and Big Five Personality Traits on Fear of Missing out

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 06 Mayıs 2018, ss.31
Link

Investigating The Predictive Role of Alexithymia on Loneliness and Resilience in Turkish University Students

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 06 Mayıs 2018, ss.32
Link

Investigation of Job Satisfaction, Compassion and Emotional Responsiveness in Health Workers

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 06 Mayıs 2018, ss.38
Link

Investigating the Predictive Effect of Offence -Specific Forgiveness and Assessing Attributions In Marriage on Marital Satisfaction

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 06 Haziran 2018, ss.24
Link

Happiness and Big Five Personality Traits as Predictor of Compassion In Turkish University Students

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 06 Mayıs 2018, ss.31
Link

Şefkat Korkusu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

III. INES Education and Social Science Congress, Antalya, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.52
Link

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARARSIZLIKLARININ DUYGUSAL ZEKÂ VE ÖZYETERLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

________________________________________________________________ -1- II. INES ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 Ekim 2017
Link

THE EFFECT OF INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS ON THE ADJUSTMENT LEVELS OF ADOLESCENTS

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Hollanda, 07 Haziran 2017, ss.132
Link

An examınatıon of humor styles, posıtıve and negatıve affect of unıversıty students wıth respect to fıve factor personalıty traıts

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE, Amsterdam, Hollanda, 07 Haziran 2017, ss.131
Link

Mındfulness as a predıctor of anger, guilt and shame

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Hollanda, 07 Haziran 2017, ss.130
Link

Duygusal zekanın psikolojik iyi oluş ve bilinçli farkındalığı yordama düzeyi

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 07 Ekim 2015, ss.37-38

Duygusal Zekânin Yaşam Doyumunu Yordama Gücü

Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İZMİR.

The Effects of Parental Attidudes on The Level of Subjective Well Being and Life Satisfaction.

Bahçeşehir University Counselling in International Perspective: Global Demands and Local Needs Congress

SELF ESTEEM AND DECISION MAKING: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS

11th International Conference On Further Education In The Balkan Countries

Kitap & Kitap Bölümleri