Guilt and School Satisfaction among Turkish Adolescents: The Mediating Role of Self-Esteem


Deniz M. E. , Tekin E. G. , Satıcı B.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.9, sa.53, ss.547-563, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Konu: 53
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.547-563

Özet

Öz. Bu araştırmada ergenlerde öz-saygının suçluluk ile okul doyumu ilişkisindeki aracılık rolünün yapısal eşitlik modellemesiyle incelenesi amaçlanmıştır. Üç yüz yirmi dokuz (%51.1 kız, %49.9 erkek; Ort yaş = 13.64 yıl., SS yaş = 1.47) ergenin katılımıyla gerçekleşen bu çalışmada veri aracı olarak Çocuklar için Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği ve Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar suçluluğun öz-saygı ve okul doyumu ile negatif ilişkisine işaret etmektedir. Yapısal eşitlik modellemesi sonuçlarına göre öz-saygı suçluluk ile okul doyumu ilişkisinde aracılık yapmaktadır. Sonuçlar bootstrapping tekniği ile de desteklenmiştir. Araştırma sonucu ergenlerde düşük suçluluk hissi özsaygılarını güçlendirebileceklerine ve okul doyumlarını artırabileceklerini önermektedir. Dolayısıyla müdahale programları suçluluk duygusunu düşürmeyi hedef alırsa öz-saygı aracılığıyla okul doyumunu artırmada etkili olunabilir. Gelecek çalışmalar yönelik doğurgular ve bu çalışmanın sınırlıkları tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler. Suçluluk; Okul doyumu; Öz-saygı; Yapısal eşitlik modellemesi; Ergenlik.