Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi


AVŞAROĞLU S., DENİZ M. E., KAHRAMAN A.

S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.115-129, 2005 (Peer-Reviewed Journal)