COVID-19 Korkusu YaĢayan Beliren YetiĢkinlerin COVID-19 Salgınına ĠliĢkin Algıları: Bir Metafor Analizi


DENİZ M. E. , ÇANAKÇI E., KUZGUN N. E.

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Turkey, 07 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muş
  • Country: Turkey