Ruminasyon ve Yaşamda Anlamın Farklı Öz-anlayış Düzeylerine Göre İncelenmesi


DENİZ M. E., AMANVERMEZ Y.

KALEM EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, 2017 (Peer-Reviewed Journal)