Öz-Anlayış, Yaşam Doyumu, Negatif ve Pozitif Duygu: Türk ve Diğer Ülke Üniversite Öğrencileri Arasında Bir KarşılaştırmaSelf compassion, Life satisfaction, Negative and Positive Affect: AComparison Between Turkey and Other Different Countries’ UniversityStudents


DENİZ M. E., ARSLAN C., ÖZYEŞİL Z., İZMİRLİ M.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), pp.428-446, 2012 (Peer-Reviewed Journal)