Sır saklamanın yordayıcısı olarak yaşam doyumu ve pozitif-negatif duygu


DENİZ M. E., DENİZ M., UZUN A. E., UZUN G.

Yıldız Journal of Educational Research, 2021 (Peer-Reviewed Journal)