Psikolojik Danışmanların Ruh Sağlığı Sürekliliğinin Yordanması: Etkili Psikolojik Danışman Nitelikleri ve Kariyer Uyumluluğunun Rolü


Deniz M. E., Kalay-Usta T.

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, vol.2, no.2, pp.215-237, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.215-237
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Öz. Bu çalışmanın amacı; psikolojik danışmanların etkili psikolojik danışman nitelikleri ve kariyer uyumlarının ruh sağlığı sürekliliğini ne derece yordadığının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilindeki farklı liselerde çalışan 275 psikolojik danışman oluşturmaktadır. Katılımcılar uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Etkili Psikolojik Danışman Niteliklerini Değerlendirme Ölçeği, Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu ve Kariyer Uyumluluğu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, Çoklu doğrusal regresyon analizi ve Pearson Momentler Çarpım Korelasyon tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS 21.0 programında analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, psikolojik danışmanların etkili psikolojik danışman nitelikleri ile kariyer uyumluluğunun, birlikte toplam varyansın % 34’ ünü açıkladığı görülmüştür. Bu sebeple, psikolojik danışman ruh sağlığı sürekliliğinin korunmasında etkili psikolojik danışman nitelikleri ile kariyer uyumluluğunun dikkate alınmasının önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : Etkili Danışman Nitelikleri, Kariyer Uyumluluğu, Ruh Sağlığı Sürekliliği.