Farklı Fakültelere Devam Eden Öğrencilerinin Bilgisayarı ve İnterneti Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi.


DENİZ M. E. , Aslan C., Kahramanlı H.

IV. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Konya, Turkey.