Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Temmuz 2016Sualtında çalışan pervanelerin ses kaynak karakteristikleri ve kavitasyonsuz gürültünün sayısal analiz

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2015Hidrofoillerin Kavitasyon Zarf Eğrilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2015Gemi Pervanelerinin Kanat Sayısının Belirlenmesi İçin Çok Amaçlı bir Yaklaşım

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2014Yüksek Çalıklı Gemi Pervanelerinin Ek Kütle Katsayılarınına Geometrinin İncelenmesi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2013Geniş Band Pervane Gürültüsünün Öngörüsü ve Simülasyonu

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2012PID Parametrelerinin Sistem Karakteristiklerine Etkisi ve Gemi Sistemlerine Uygulanması

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2012Dünyada ve Türkiye'de Deniz Yolu Taşımacılığı

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2012Gemilerde Baca Gazı Kaynaklı Isıl İzin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Kullanılarak Modellenmesi

  Hakemli Bilimsel Dergi