Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Collapse period of degrading SDOF systems

EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION, cilt.13, ss.681-694, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Steel plate contribution to load-carrying capacity of retrofitted RC beams

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.22, sa.3, ss.143-153, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (SIGMA)

Çelik Plaka ile Güçlendirilmiş Betonarme Kirişin İki ve Üç Boyutlu Sonlu Eleman Çözümlemelerin Karşılaştırılması, ss.67-74, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Finite Element Analysis of Fixing the Steel Plate with Braces on Behavior of Retrofitted RC Beams

1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (ECEES),, Geneva, İsviçre, 03 Eylül 2006, ss.170-171

The Influence of Fixing the Steel Plate with Braces on Behavior of Retrofitted RC Beams

14th International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-14), Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, 02 Temmuz 2006, ss.52

Contribution of Different Parameters on the Performance of Steel Plated RC Beams

12th International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-12), Tenerife, İspanya, 01 Ağustos 2005, ss.75