Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Analitik Kimya

  • Atomik Kütle Spektrometrisi

  • Atomik ve Moleküler Spektroskopi

  • Kromatografi

  • Kütle Spektroskopisi

  • Moleküler Kütle Spektometrisi

  • Spektroskopik Yöntemler

  • Temel Bilimler