Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İstanbul’dan Ankara’ya:İstanbul Helen Edebiyat Cemiyeti (Syllogos) Kütüphanesi’nin İzinde

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.139-149, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“The Muslim Emigration in Western Anatolia ,”

Cahiers balkaniques, cilt.40, ss.227-234, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Onikiada Türklerinin Sorunları

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, sa.34, ss.35-52, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Uniate Church in Turkey and Greece

Deltio Kentrou Mikrasiatikon Spoudon, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortadoğu Yardım Örgütü

Toplumsal Tarih, ss.80-85, 2003 (Hakemsiz Dergi)

İstanbul Bulgarları

Toplumsal Tarih, ss.94-97, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Yunan İşgali Sırasında İzmir’de Katolik Rumlar

Toplumsal Tarih, sa.85, ss.20-22, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Anadolu Rumlarının Belleği- Küçük Asya Araştırmaları Merkezi

Toplumsal Tarih, sa.64, ss.58-60, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Selanik Dönmelerinin Yaşayan Simgesi-Yeni Cami

Tarih ve Toplum, sa.168, ss.28-29, 1997 (Hakemsiz Dergi)

İstanbul Katolik Rum Cemaatinin Sonu

Tarih ve Toplum, sa.165, ss.43-46, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Patrik Konstantinos’un Sınırdışı Edilmesi

Tarih ve Toplum, sa.155, ss.20-23, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rusya Dışındaki Rus Ortodoks Kilisesi (ROCOR) ve İstanbul Yılları

History of Orthodox Churches, Türkiye, 6 - 07 Haziran 2020, ss.92-98

Katolik Assompsiyonist Tarikatı’nın İstanbul’daki Bizans Araştırmaları Merkezi ve Faaliyetleri

VII. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2019

The Vlachs at the beginning of 20. century: The Sublime Porte, The Patriarchate and Romania

Osmanlı’nın Son Dönemi ve Romanya, İstanbul, Türkiye, 25 Nisan 2019

Karadeniz’deki Protestan Rumlar ve Yunanistan’a Göçleri

Geçmişten Günümüze Göç, 17 - 19 Şubat 2017

İç Ege Bölgesinde Rumlara Yönelik Protestan Misyonerliği

ICOSEH, 14. International Congress of Ottoman Social and Economic History, Sofya, Bulgaristan, 24 - 28 Temmuz 2017

Kapadokya’nın Protestan Rumları

Kapadokya:Medeniyet Ülkesi, Atina, Yunanistan, 10 - 11 Haziran 2017

Bulgaristan ile Yunanistan Arasındaki Nüfus Mübadelesi

Uluslararası İzmir Göç ve mübadele Sempozyumu, 27 - 28 Nisan 2017

İki Dünya Savaşı Arasında Nüfus Hareketleri ve Türk-Yunan Mübadelesi

Uluslararası Mübadele Sempozyumu, 30 Ocak - 01 Şubat 2017

Türkiye Üzerinden Yunanistan’a ‘Yasadışı Göç’ ve FRONTEX

Uluslararası Balkan Kongresi, 28-29 Nisan 2011, Kocaeli Üniversitesi

Edirne’nin Katolik Bulgarların Tarihindeki Yeri,

Uluslararası Edirne’nin Fethi’nin 650. Yılı Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2011, Trakya Üniversitesi,

The Turks of the Dodecanese: From Lausanne to the Present

Minority Issues in the Balkans and the EU, May 16th, 2007, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBIV) and Yildiz Technical University

The Main Problems of Greeks in Turkey and the EU Accession Process

Turkish-Greek Relations, issues, solutions, prospects, March 9th, 2006, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBIV) and Yildiz Technical University,

Kitap & Kitap Bölümleri

Comunita Cattoliche di Rito Orientale in Turchia: Greci e Bulgari

Il Vaticano e Il TurchiaDall’xxImpero ottomano a Erdoğan, Giorgio del Zanna, Editör, Edizioni Angelo Guerini, Milan, ss.57-76, 2020

The Ecumenical Patriarchate under Patriarch Bartholomeow and Greek-Turkish Relations

Greece and Turkey in Conflict and Cooperation-From Europeanization to Deeuropeanization, Alexis Heraclides-Gizem Alioğlu Çakmak, Editör, Routledge, Oxford, ss.129-144, 2019

Dost-Düşman-Dost Döngüsü ve Türkiye-Rusya Askeri Rekabetinin Dönüşümü

Kuşku ile Komşuluk, Gencer Özcan, Evren Balta, Burç Beşgül, Editör, İletişim, İstanbul, ss.163-180, 2017

Nice Badirelerden Sonra: Rus Kilisesi’nin Tarihsel Rolü

Kuşku ile Komşuluk: Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler, Gencer Özcan, Evren Balta, Burç Beşgül, Editör, İletişim, 2017

The Policies of Turkey toward the Ecumenical Patriarchate, The Single-Party Era (1923-1945)

State Nationalisms in the Ottoman Empire, Greece and Turkey-Orthodox and Muslims (1830-1945), Benjanim Fortna and others, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.132-152, 2013

Diğer Yayınlar