Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İstanbul’dan Ankara’ya:İstanbul Helen Edebiyat Cemiyeti (Syllogos) Kütüphanesi’nin İzinde

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.139-149, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“The Muslim Emigration in Western Anatolia ,”

Cahiers balkaniques, cilt.40, ss.227-234, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Onikiada Türklerinin Sorunları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.35-52, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

The Uniate Church in Turkey and Greece

Deltio Kentrou Mikrasiatikon Spoudon, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Ortadoğu Yardım Örgütü

Toplumsal Tarih, ss.80-85, 2003 (Hakemsiz Dergi)
Link

İstanbul Bulgarları

Toplumsal Tarih, ss.94-97, 2003 (Hakemsiz Dergi)
Link

Yunan İşgali Sırasında İzmir’de Katolik Rumlar

Toplumsal Tarih, ss.20-22, 2001 (Hakemsiz Dergi)
Link

Selanik Dönmelerinin Yaşayan Simgesi-Yeni Cami

Tarih ve Toplum, ss.28-29, 1997 (Hakemsiz Dergi)
Link

İstanbul Katolik Rum Cemaatinin Sonu

Tarih ve Toplum, ss.43-46, 1997 (Hakemsiz Dergi)
Link

Patrik Konstantinos’un Sınırdışı Edilmesi

Tarih ve Toplum, ss.20-23, 1996 (Hakemsiz Dergi)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karadeniz’deki Protestan Rumlar ve Yunanistan’a Göçleri

Geçmişten Günümüze Göç, 17 - 19 Şubat 2017

İç Ege Bölgesinde Rumlara Yönelik Protestan Misyonerliği

ICOSEH, 14. International Congress of Ottoman Social and Economic History, Sofya, Bulgaristan, 24 - 28 Temmuz 2017

Kapadokya’nın Protestan Rumları

Kapadokya:Medeniyet Ülkesi, Atina, Yunanistan, 10 - 11 Haziran 2017

Bulgaristan ile Yunanistan Arasındaki Nüfus Mübadelesi

Uluslararası İzmir Göç ve mübadele Sempozyumu, 27 - 28 Nisan 2017

İki Dünya Savaşı Arasında Nüfus Hareketleri ve Türk-Yunan Mübadelesi

Uluslararası Mübadele Sempozyumu, 30 Ocak - 01 Şubat 2017

Türkiye Üzerinden Yunanistan’a ‘Yasadışı Göç’ ve FRONTEX

Uluslararası Balkan Kongresi, 28-29 Nisan 2011, Kocaeli Üniversitesi

The Main Problems of Greeks in Turkey and the EU Accession Process

Turkish-Greek Relations, issues, solutions, prospects, March 9th, 2006, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBIV) and Yildiz Technical University,

The Turks of the Dodecanese: From Lausanne to the Present

Minority Issues in the Balkans and the EU, May 16th, 2007, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBIV) and Yildiz Technical University

Edirne’nin Katolik Bulgarların Tarihindeki Yeri,

Uluslararası Edirne’nin Fethi’nin 650. Yılı Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2011, Trakya Üniversitesi,

Kitap & Kitap Bölümleri

Greece and Turkey in Conflict and Cooperation

Patrik Bartholomeos döneminde Rum Patrikhanesi ve Türk-Yunan İlişkileri, Alexis Heraclides-Gizem Alioğlu Çakmak, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.129-144, 2019 Özet
Link

Kuşku ile Komşuluk: Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler

Nice Badirelerden Sonra: Rus Kilisesi’nin Tarihsel Rolü, Gencer Özcan, Evren Balta, Burç Beşgül, Editör, İletişim, 2017

Türkiye'nin Rum Patrikhanesi'ne yönelik politikası, Tek parti dönemi (1923-1945)

The Policies of Turkey toward the Ecumenical Turkey, The Single-Party Era (1923-1945), Benjanim Fortna and others, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.132-152, 2013

Diğer Yayınlar