Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Development of an Ankle Rehabilitation Robot

International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020) , Ankara, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2020, ss.670-680