Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kalkınma Aracı Olarak Organize Sanayi Bölgelerini Yeniden Kurgulamak

Megaron, cilt.11, ss.106-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

’Kentsel Sit Alanı’ İlanı ’Mutlak Korunuyor’ Anlamına Geliyor Mu?

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.1, ss.651-660, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Planlama- Koruma İlişkisi Üzerine Yeni Bir Sistem Önerisi

Megaron, cilt.1, ss.234-255, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Planlama Koruma Üzerine Çözüm Arayışları

PLANLAMA-PLANNING, cilt.1, ss.23-35, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve MARKALI KONUT PROJELERİ RANT İLİŞKİSİ

2. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, cilt.1, ss.300-312

Alan Yönetim Planlarına Yönelik Bir İnceleme: Türkiye Örneği

5th International Symposium on Multidisciplinary Studies, Ankara, Türkiye, 16 Kasım 2018, ss.962-963

Kentlerin Değişim/Dönüşüm Sürecinde Koruma Alanlarına İlişkin Bir Değerlendirme

Uluslararası Kentleşme Ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2018, cilt.1

“Yapı Odaklı Dönüşümden Sosyal Etkiyi De Gözeten Dönüşüme”

İstanbul I. Konut Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018, ss.34-35

Kırın Değişen Anlamı ve Yeniden Köylüleşme Süreci

Dünya Şehircilik Kongresi, Konya, Türkiye, 07 Kasım 2017, ss.1

Koruma Sorunlarını Farklı İşlevlerde Tek Yapı Ve Doku Ölçeğindeki Uygulama Örnekleri Üzerinden Tartışmak

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.639-648

AN ANATOMY OF TWO PROTECTED AREAS: THE CASES OF FENER AND SÜLEYMANİYE NEIGHBORHOODS

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), Roma, İtalya, 23 Ağustos 2017, ss.1

Economic, Socio-Cultural and Environmental Impacts of Cruise Tourism from Sustainability Perspective: The Cases of Istanbul and Kuşadası

International Conference on CHANGING CITIES III, Spatial, Design, Landscape&Socio Economic Dimensions, Syros, Yunanistan, 26 Haziran 2017, ss.134

KAPALI KONUTLARLA DEĞİŞEN KOMŞULUK KAVRAMI İSTANBUL ÇEKMEKÖY ÖRNEĞİ

10.Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.409-416

Tarihi Çevrenin "sürdürülebilirliği" üzerine düşünceler

4.uluslararası Kentsel ve çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2016, ss.534-548

Tarihi Dokuyu Korumada Planlama-Mimari Tasarım İlişkisi Üzerine Düşünceler

IV.Çevre- Tasarım Kongresi, Kayseri, Türkiye, 05 Mayıs 2016, ss.293-304

The Effects of Global Dynamics to Urban Hierarchy: Compromising Cities Instead of Competitive Cities

ERSA 51th Congress of the European Regional Science Association, “New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World”, Barselona, İspanya, 30 Ağustos 2011, ss.1-11

Planlama 7

Planlama Eğitiminde 25 Yıl, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2009, cilt.1, ss.103-112

Continuity of the Spirit of a Place

42st ISoCaRP World Congress, Cities Between Integration & Disintegration, İstanbul, Türkiye, 14 Eylül 2006, ss.22

”Eyüp’ün Planlamasında Adımlar”

X.Eyüpsultan Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2006, ss.106-121

Türkiye'de Geleneksel Sivil Mimarinin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Yeri ve Önemi

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Adana, Türkiye, 25 Ocak 2004, no.1

”Planlama Eğitiminde Öğretim Üyesinin Değişen Rolü”

II.Planlama Kongresi- Sorunlar- İlkeler- Beklentiler, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2002, ss.156-159

”Tarihi Kentlerin Yaşatılarak Korunması”

Kentleşme Ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Adana, Türkiye, 25 - 26 Ocak 2002

”Planlama ve Mimarlık Eğitiminin İlişkileri üzerine Bir Değerlendirme”

Mimarlık Fakültesinde Eğitim, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Haziran 1998, ss.109-116

Kitap & Kitap Bölümleri

KENT ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Özer, S., Özkan, S., Editör, Ivpe, Ankara, ss.59-74, 2018

Koruma ve Miras alanlarının" Turizm Amaçlı Kullanımı ve Korunması (6. Ünite)

Kentsel ve Çevresel Koruma, Berna D.Sel, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayını no:2813, Açık Öğretim Fakültesi yayını no: 1771, Eskişehir, ss.94-113, 2013

Planlama 6 Stüdyosunun Planlama 4 ve Planlama 5 Stüdyoları Bağlamında İrdelenmesi: Lüleburgaz Stüdyosu Örneği

Planlama Eğitiminde 25 Yıl, Cengiz H., Evren Y., Özden Örnek E., Özügül M., D., Kovankaya İ., E., Editör, Ytü B-Y Merkezi, İstanbul, ss.85-103, 2010

Planlama VI Stüdyosunun Planlama IV ve Planlama V Stüdyoları Bağlamında İrdelenmesi

Planlama Eğitiminde 25 Yıl. Şehir ve Planlama Eğitim Seminerleri, Hüseyin Cengiz, Yiğit Evren, Doruk Özügül, Elif Örnek, Editör, Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi, İstanbul, ss.85-103, 2009 Creative Commons License

Turizm Yol Haritası” Erzurum-Erzincan-Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Sentez ve Öneriler

Ekonomik-Toplumsal-Mekansal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Model, Ökten, A.,, Editör, Tayf Matbaacılık / Ytü, İstanbul, 2005

Hizmetler Sektörü” Erzurum-Erzincan-Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Analitik Rapor, Kitap 1,2

Ekonomik-Toplumsal-Mekansal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Model, Ökten, A.,, Editör, Tayf Matbaacılık / Ytü, İstanbul, ss.161-184, 2005

Turizm Sektörü” Erzurum-Erzincan-Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Analitik Rapor, Kitap 1,2

Ekonomik-Toplumsal-Mekansal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Model, Ökten, A.,, Editör, Tayf Matbaacılık / Ytü, İstanbul, ss.185-219, 2005

Ulaşım Sektörü” Erzurum-Erzincan-Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Sentez ve Öneriler, Kitap 3,4

Ekonomik-Toplumsal-Mekansal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Model, Ökten, A.,, Editör, Tayf Matbaacılık / Ytü, İstanbul, 2005

Ulaşım, Sentez ve Öneriler,

” Ekonomik-Toplumsal-Mekansal Örgütlenme için Dar Bölgeli Polarize Model, Erzurum- Erzincan- Bayburt Bölgesel Gelişme Planı ”, yazgan, Editör, Dpt, Undp, Ytü, Aü Yayını, İstanbul, ss.2-27, 2005

Bölüm 8: Turizm

Ekonomik- Toplumsal- Mekânsal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Modeli Erzurum, Erzincan Bayburt Bölgesel Gelisme Planı,Analitik Rapor, Kitap 1, , Editör, UNDP-YTÜ, İstanbul, 2005

Bölüm 7: Hizmetler Sektörü

Ekonomik- Toplumsal- Mekânsal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Modeli Erzurum, Erzincan Bayburt Bölgesel Gelisme Planı, Analitik Rapor, Kitap-1, , Editör, UNDP- YTÜ, İstanbul, 2005

Bilirkişi Raporları