Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Some dominance indices to determine market concentration

Journal of Applied Statistics, vol.48, no.13-15, pp.2755-2775, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kümeleme ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizleri ile Endüstriyel Pazar Bölümlendirmesi ve Etkili Ürünlerin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.1, pp.29-42, 2016 (International Refereed University Journal)

On Some Properties of Goodness of Fit Measures Based on Statistical Entropy

International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, vol.13, no.1, pp.192-205, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Some Applications of Entropy - Based Statistics in Linear Regression Analysis

Journal of Selçuk University Natural and Applied Sciences, vol.1, no.2, pp.39-53, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparison between Entropy-Based Association Measures and other Qualitative Association Measures

SELÇUK JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, pp.3-17, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Geçerliliğinin Panel Veri Modelleriyle Analizi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.173-190, 2011 (Other Refereed National Journals)

Yarıparametrik Kısmi Doğrusal Panel Veri Modelleriyle Uluslar arası Göç

Ekonometri ve İstatistik Dergisi, no.13, pp.95-113, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

On Some Measures of Nonlinearity in Regression Analysis

AMSE-Modelling, Best of Book 2006, pp.40-51, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Testing the Hypothesis of Environmental Kuznets Curve with Renyi and Tsallis Mutual Informations

11. Uluslararası İstatistik Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2019, pp.67-68 Sustainable Development

Some Applications of Entropy Concepts in Multinomial Populations

8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 11 September 2012, pp.1

Bazı Nitel Birliktelik Ölçülerinin Entropiye Dayalı Birliktelik Ölçüleri ile Kıyaslanması

III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Turkey, 28 April 2011, pp.1

Bazı Nitel Değişkenlik Ölçüleri ve Örnekleme Dağılımları Üzerine

III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Turkey, 28 April 2011, pp.1 Sustainable Development

Ülkelerin Tarimsal Faaliyetlerinin Modellenmesinde Sapan Değer Analizi

4.İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 08 May 2005, vol.1, pp.400-401

Entropiye Dayalı Birliktelik Ölçülerinin Diğer Nitel Birliktelik Ölçüleri ile Kıyaslanması

III. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Turkey

Books & Book Chapters

Eksik Veri Atama Yöntemlerinin Bir Eğitim Veri Seti Üzerinde Karşılaştırılmalı İncelenmesi

in: Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Okur B., Dayanç Kıyat B., Ateşok E. , Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.479-492, 2019

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler

in: Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Bülent Okur,Gül Banu Dayanç Kınat,Ebru Ateşok, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.1-657, 2019 Creative Commons License

Current Academic Studies in Social Science-2018

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Burak Eryılmaz,Kurtuluş Özlü,Yusuf Bahadır Keskin,Cem Yücetürk, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.3-978, 2018 Sustainable Development