Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kümeleme ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizleri ile Endüstriyel Pazar Bölümlendirmesi ve Etkili Ürünlerin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.29-42, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

On Some Properties of Goodness of Fit Measures Based on Statistical Entropy

International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, cilt.13, ss.192-205, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparison between Entropy-Based Association Measures and other Qualitative Association Measures

SELÇUK JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, ss.3-17, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Applications of Entropy - Based Statistics in Linear Regression Analysis

Journal of Selçuk University Natural and Applied Sciences, cilt.1, ss.39-53, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Geçerliliğinin Panel Veri Modelleriyle Analizi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.13, ss.173-190, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Some Measures of Qualitative Variation and Entropy

SELÇUK JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, ss.60-71, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yarıparametrik Kısmi Doğrusal Panel Veri Modelleriyle Uluslar arası Göç

Ekonometri ve İstatistik Dergisi, ss.95-113, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Some Measures of Nonlinearity in Regression Analysis

AMSE-Modelling, Best of Book 2006, no.2006, ss.40-51, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Testing the Hypothesis of Environmental Kuznets Curve with Renyi and Tsallis Mutual Informations

11. Uluslararası İstatistik Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2019, ss.67-68

Kitap & Kitap Bölümleri

Eksik Veri Atama Yöntemlerinin Bir Eğitim Veri Seti Üzerinde Karşılaştırılmalı İncelenmesi

Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Okur B., Dayanç Kıyat B., Ateşok E. , Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.479-492, 2019

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler

Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Bülent Okur,Gül Banu Dayanç Kınat,Ebru Ateşok, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.1-657, 2019 Creative Commons License

Current Academic Studies in Social Science-2018

Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Burak Eryılmaz,Kurtuluş Özlü,Yusuf Bahadır Keskin,Cem Yücetürk, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.3-978, 2018