Öğr.Gör.Dr.

Erkan ÇİÇEK


Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sanat Bölümü

Fotograf ve Video Anasanat Dalı

Biyografi

1981 yılında doğdu. 1996 yılında Karayazı Lisesini birincilikle bitirdim. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümününden 2000 yılında mezun oldum.  Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden  2013 yılında Yüksek Lisans mezunu oldum. Doktora Eğitimini 2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde tamamladım.

“ Medya okuryazarlık düzeyi ile medya kullanımı arasındaki İlişki: İletişim Meslek Lisesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması” adlı Yüksek Lisans tez çalışmasını 2013 yılında tamamladım.

Doktorada tez konusu olarak; "Fotoğraf ve video lisans bölüm öğrencilerinin sosyal medyadaki estetik, plastik ve etik bilinç yansımasının incelenmesi" konusunu ele aldık.

1997 yılından bu yana medya sektöründe (Kanal E, TRT 1, Kanal 6, Senkron TV, MMC TV, Şişli Gazetesi, Objektif Gazetesi ile Vizontele, Radyo Televizyon, Stüdyo ve Yedi Renk Dergilerinde)  Muhabir, Redaktör, Kurgu ve Editörlük gibi çeşitli görevlerde bulundum.

Dünden bugüne öğrencileri ile uygulama ve öğretici niteliği taşıyan birçok Kısa Metrajlı film çalışmasında bulundum. 2011 yılında Amerika Birleşik Devletinde düzenlenen Kısa film yarışmasında Öüm adlı kısa filmim ile dördüncülüğe layık görüldüm ve bu nedenle bir süreliğine  ABD'de bulunma fırsatı yakaladım.

2016 yılında  6 aylığına yurtdışında bulunarak; "Amsterdam, Roterdam, Brüksel ve Paris'te "Fotoğraflarla Sosyal Yaşam Alanları ve Şehir İncelemeleri" adlı fotoğraf çalışmalarını gerçekleştirdim. 

Daha çok fotoğrafın kavramsal boyutu ile ilgilenen biri olarak bir çok Kişisel, Karma ve Jürili fotoğraf sergisi ile mesleki bilgimi gerçekleştirme şansını yakaladım. 

2014 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde Dr. Öğretim Görevlisi olarak alanıma dair çeşitli dersler vermekteyim. Ayrıca Nişantaşı Üniversitesi ve Gelişim üniversitesinde de kısmi zamanlı dersler vermeye devam ediyorum. 

Eğitim Bilgileri

2014 - 2017

2014 - 2017

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sanat Ve Tasarım (Dr)/, Sanat Ve Tasarım (Dr, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Fakültesi/Radyo,Sinema Ve Televizyon Bölümü, Radyo,Sinema Ve Televizyon Bölümü/Radyo Ve Televizyon Anabilim Dalı, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Ve Sinema, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

FOTOĞRAF VE VİDEO LİSANS BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ ESTETİK, PLASTİK VE ETİK BİLİNÇ YANSIMASININ İNCELENMESİ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Sanat Ve Tasarım Doktora Programı

2013

2013

Yüksek Lisans

MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYİ İLE MEDYA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ: İLETİŞİM MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Radyo Televizyon Ve Sinema

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, Güzel Sanatlar, Plastik Sanatlar

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat

2014 - 2017

2014 - 2017

Öğretim Görevlisi

Nişantaşı Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksek Okulu, Radyo Televizyon Programcılığı

2013 - 2014

2013 - 2014

Araştırma Görevlisi

Tunceli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Ve Sinema

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İletişim Kuramları ve Etik

Lisans

Lisans

Video Montaj

Lisans

Lisans

Fotoğrafik Tasarıma Giriş

Lisans

Lisans

Seminer 2

Lisans

Lisans

Bitirme Çalışması

Lisans

Lisans

Belgesel Yapım

Lisans

Lisans

Sunuş Yöntemleri

Lisans

Lisans

Fotoğraf ve Video Uygulamaları 3

Lisans

Lisans

Fotoğraf ve Video Uygulamaları 1

Lisans

Lisans

İleri Çekim Teknikleri

Lisans

Lisans

Medya Kuramları

Lisans

Lisans

Video Uygulama 2

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Sihirli Belge Fotoğrafın Osmanlı Devletinde Kabulü, Gelişimi ve II. Abdülhamid Dönemi

Çiçek E.

Social Sciences Studies Journal, cilt.4, ss.4581-4589, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

II. Abdülhamid Dönemi Yıldız Fotoğraf Albümlerinin Siyasal-Sosyal ve Teknik açıdan İncelenmesi

ÇİÇEK E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.476-483, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Etik ve Görsel Okumalar Açısından Sosyal Medya

ÇİÇEK E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.362-366, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Görsel ve Kavramsal Sanatlarda Yaşam Boyu Öğrenme Açısından Fotoğraf ve Medya Okuryazarlığı

Çiçek E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.353-360, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Etik ve Şiddet Açısından Medya Sanatının Güncel Öznesi ”Kadın Fotoğrafı”

ÇİÇEK E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.299-304, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Fotoğraf-Sanat İlişkisi Bağlamında Görsel Tasarım Öğelerinin Sanat EseriniOluşturmadaki Rolü

Özkeçeci İ. , Çiçek E.

Art-Sanat, cilt.1, sa.1, ss.309-319, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Merhaba

ÇİÇEK E.

Radyo Televizyon, cilt.1, sa.2, ss.8-9, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

Mevlana Celaledin-i Rumi’yi Anmak

ÇİÇEK E.

Vizyon Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-3, 2005 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

Yeryüzünde Halkla İlişkiler İnsanlıkla Başlar

ÇİÇEK E.

Frekans, cilt.1, sa.3, ss.11-12, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Fotoğrafın Kurumsallaşması Bağlamında Osmanlı Devletinde “II. Abdülhamid Dönemi

ÇİÇEK E.

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.1-494

2017

2017

Plastik, Estetik ve Etik Bağlamında Türk Televizyon Dizilerinde Kullanılan Kostüm ve Aksesuarların Hedef Kitle Alışkanlıklarına Etkisi

ÇİÇEK E.

3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.47-48

2017

2017

Fotoğraf-Film Diliyle Sağlık, Eğitim ve İletişimde Yeni Öğrenme Yöntemleri

ÇİÇEK E.

2.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2017

2016

2016

Sağlıksız İletişim

ÇİÇEK E. , Ghojoghi G.

1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 24 - 25 Mart 2016

2017

2017

İnsanı ve Onun Sanatını Şekillendirmede Özne Olan Teknolojinin Etik Açıdan Tartışılması

ÇİÇEK E.

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

2017

2017

Fotoğrafa Gelinen Süreçte Yaşam Sahnelerinin Gravürleri: 19. Yüzyıl İstanbul Örneği

ÇİÇEK E.

I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (1st International Education Research and Teacher Education Congress), 14 - 16 Eylül 2017

2017

2017

Sanat Eğitimi Bağlamında Fotoğraf Örnekleri ile Eye Track Takip Sistemi

ÇİÇEK E.

Pamukkale Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017

2017

2017

Etik ve Görsel Okumalar Açısından Sosyal Medya ve Bianet Örneği

ÇİÇEK E.

Pamukkale Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017

2016

2016

Türk Sinemasında Kara Film Örneği Vavien

ÇİÇEK E. , ÖZTÜRK A.

Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Haziran 2016

2016

2016

Etik ve Çalışma Yaşamı Açısından Rakamlarla İletişim Fakültesi Mezunlarının İş Yaşamındaki Psikolojik ve Ekonomik İzdüşümleri

ÇİÇEK E.

2. Ulusal Şişli Sempozyumu, Çalışma Yaşamı ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar, İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 2016, ss.1-10

2016

2016

GÜVEN-SİZ

ÇİÇEK E.

2. Ulusal Şişli Sempozyumu Çalışma Yaşamı ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar, İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 2016, cilt.1, sa.1, ss.1-10

2016

2016

İletişim ve İnsan İlişkileri Bağlamında Patch Adams Filmin Psiko Rol Analizi

ÇİÇEK E.

Konferans / Bildiri, Kastamonu, Türkiye, 06 Nisan 2016

2015

2015

Anton Ignaz Melling ile Silva Velazquez Gravür Sanatçılarının Yaşam Öyküleri 19 Yüzyılda İstanbulda Gravürler ile Yaşam Sahneleri

ÇİÇEK E.

Gazi Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Sempozyumuna, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015

2015

2015

Örnekleri ile Meslek Yüksek Okullarındaki Örgün Eğitimin İş Hayatındaki Yeri

ÇİÇEK E.

1. Ulusal Şişli Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Haziran 2015, ss.345-354

2015

2015

Televizyonun Kişilik Gelişmeleri Üzerindeki Etkisine Dair Bir Saha Çalışması

ÇİÇEK E.

7. European Conference on Social and Behavioral Science, Bükreş, Romanya, 11 - 13 Haziran 2015

2015

2015

1990 Sonrası Yeni Dönem Türk Sineması

ÇİÇEK E.

Kosova’nın Priştina Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Priştine, KOSOVA, 07 Mayıs 2015

2014

2014

Medya Okuryazarlık Düzeyi ile Medya Kullanımı Arasındaki İlişki Bir Alan Araştırması

ÇİÇEK E.

Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi), İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2014, cilt.1, ss.1-653

Desteklenen Projeler

2015 - 2015

2015 - 2015

Yeşilyıldız

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÇİÇEK E.


Sanat Eserleri

Haziran 2019

Haziran 2019

Özgün Eser

Diğer-fotoğraf sergisi

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Oturum Başkanı

Kocaeli-Türkiye

Yayıncılık Etkinlikleri

2014 - 2014

2014 - 2014

Belgesel Film

ÇİÇEK E.