Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Temmuz 2017 JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Mayıs 2017 JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY

    SCI-E Kapsamındaki Dergi