Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Resilience of The Turkish Wine Industry: Case Study on Thrace Region

18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018

Books & Book Chapters

Türk Şarap Endüstrisinde Dayanıklılık: Trakya Bağ Rotası Örneği

in: Kentsel ve Bölgesel Gelişme Dinamikleri ve Mekansal Yansımaları, Tüzin Baycan,Pınar Deniz,Fatma Doğruel,Mahmut Tekçe, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.175-189, 2019