Doç.Dr.

Fuat AKSU


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

SİYASET BİLİ.VE ULUSLARARASI İLİŞK.BÖL.

Eğitim Bilgileri

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Lisans

Marmara Üniversitesi, İibf, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

Yaptığı Tezler

1992

1992

Doktora

Türk-Yunan ilişkileri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1986

1986

Yüksek Lisans

Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu ve Türk Yunan İlişkileri

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Uluslararası İlişkiler, Diğer, Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü, Diğer

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.Ve Uluslararası İlişk.Böl.

2000 - 2009

2000 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.Ve Uluslararası İlişk.Böl.

1998 - 2000

1998 - 2000

Yrd.Doç.Dr.

Trakya Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Balkan Ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Farabi Koordinatörü

Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

2017 - 2017

2017 - 2017

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

2000 - 2010

2000 - 2010

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk-Yunan İlişkileri

Lisans

Lisans

Türkiye'nin Dış Politikası II

Doktora

Doktora

Türk Dış Politikası İncelemeleri

Doktora

Doktora

Türk Dış Politikasında Kriz Yönetimi ve Zorlayıcı Diplomasi

Lisans

Lisans

Türkiye'nin Dış Politikası I

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Yerel-Uluslararası Kriz Düzleminde Suriye Krizinin Dönüşümü

Aksu F. (Danışman)

M.Turan(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Uluslararası Krizlerde Kitlesel İnsan Hareketliliği-Araçsallaştırma

Aksu F. (Danışman)

K.Dicle(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Türk Dış Politikası Krizlerinde Yasama-Yürütme İlişkisi

Aksu F. (Danışman)

T.Kafdağlı(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Krizlerde Lider Algılamaları

Aksu F. (Danışman)

Z.Gürsoy(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Modern Savaşlarda Ulusaşırı Gönüllülük Hareketliliği

Aksu F. (Danışman)

A.Yusuf(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Türk Dış Politikasında Tekrarlayan Çatışmalar: Algı, Söylem, Siyasa

Aksu F. (Danışman)

A.Küçük(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Neoklasik Realizm ve Türkiye de Dış Politikanın Süreçsel Analizi

Aksu F. (Danışman)

Ü.Üçbaş(Öğrenci)

2019

2019

Doktora

VELAYETİ FAKİH VE İRAN DIŞ POLİTİKASI: ALİ HAMANEY'İN KONUMU

Aksu F. (Danışman)

H.VURAL(Öğrenci)

2019

2019

Doktora

SALDIRGAN REALİZM VE BÜYÜK GÜÇLER: UKRAYNA KRİZİNDE RUSYA

Aksu F. (Danışman)

E.ALIM(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

Çatışma ve kriz yönetiminde siyasal lider davranışı: A. Menderes örneği

Aksu F. (Danışman)

İ.TEKEŞ(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

Türk Dış Politikasında Ahdi Hukukun İhlalinden Doğan Krizler

Aksu F. (Danışman)

Y.ÇOLAK(Öğrenci)

2016

2016

Doktora

Türkiye’de Dış Politika Krizlerinde Karar Alıcının Operasyonel Kodları: Süleyman Demirel Örneği

Aksu F. (Danışman)

A.ŞIHMANTEPE(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Kore`den Afganistan`a Türkiye`nin uluslararası barışı koruma operasyonlarına katkıları

Aksu F. (Danışman)

T.TANESEN(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK SÜRECİNDE ARAMA-KURTARMA BÖLGESİ DÜZENLEMELERİ: KUVVETLER ARASI KOORDİNASYON VE HAVA KUVVETLERİNİN ROLÜ

Aksu F. (Danışman)

İ.ARASAN(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

AKP Hükümetlerinin Dış Politika Söylem ve Pratiği:İnşacı Perspektiften Bir Analiz

Aksu F. (Danışman)

B.AKPINAR(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde 1989 krizi: Kriz yönetimi açısından bir inceleme

Aksu F. (Danışman)

Z.GÜRSOY(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Türkiye'nin dış politikasında "Kıbrıs sorunu": Kriz yönetimi stratejisi açısından bir inceleme

Aksu F. (Danışman)

M.BEKTAŞ(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu: Batı Trakya Türk azınlığının siyasal örgütlenme sürecine ilişkin bir inceleme

Aksu F. (Danışman)

C.ŞENTÜRK(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği ve yasadışı göçmen/mülteci sorunu: Sınır güvenliği ve Türkiye'ye etkileri

Aksu F. (Danışman)

O.ÖZGÜR(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

İran toplum yapısının dış politikasına ve Ortadoğu güvenliğine etkileri

Aksu F. (Danışman)

H.VURAL(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

2005 yılından günümüze Türkiye-AB ilişkilerinde temel sorunlar

Aksu F. (Danışman)

A.BALIKÇI(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı:Kimlik Çatışmalarının Uyuşmazlığın Çözüm Sürecine Etkisi

Aksu F. (Danışman)

E.ASLAN(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'de polis kaynaklı insan hakları ihlalleri ve çözüm arayışları

Aksu F. (Danışman)

H.BENER(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

AB Entegre Sınır Yönetiminin Türkiye'nin Sınır Güvenliğine Etkisi ve Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

Aksu F. (Danışman)

İ.UĞUR(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği- eurocontrol sivil havacılık düzenlemeleri ve Türkiye'ye olası etkileri

Aksu F. (Danışman)

S.UYGAR(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Bölgesel enerji kaynakları üzerinde rekabet ve Türkiye

Aksu F. (Danışman)

S.ÖKTEN(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Klasik uluslararası ilişkiler teorilerinde uluslararası sistemin doğası sorunu: Realizm, Liberalizm ve Marksizm

Aksu F. (Danışman)

M.A.(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Türk-Yunan ekonomik ilişkileri (1980-2010)

Aksu F. (Danışman)

N.USTA(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Kriz yönetimi açısından Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlığı

Aksu F. (Danışman)

T.KAFDAĞLI(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Değişen Karadeniz jeopolitiğinde Ukrayna ve Gürcistan'ın yeri ve Türkiye'nin güvenliğine etkileri

Aksu F. (Danışman)

A.AŞIK(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Türkiye'nin Makedonya politikasının Balkan politikası içerisindeki yeri

Aksu F. (Danışman)

A.KIR(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığının sorunları ve Türkiye açısından değerlendirilmesi

Aksu F. (Danışman)

İ.DURAN(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği'nin Kafkasya siyasası

Aksu F. (Danışman)

Y.KONUKCU(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

İran ve nükleer silahlanma politikası

Aksu F. (Danışman)

E.İŞBİLEN(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Türkiye İsrail İlişkilerinde Mavi Marmara Krizi Kriz Yönetimi Açısından Bir İnceleme

Aksu F. (Danışman)

A.KÜÇÜK(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Ege denizinde aidiyeti tartışmalı ada, adacık ve kayalıklar sorunu: Kardak Krizi'nin çatışma çözümü analizi açısından incelenmesi

Aksu F. (Danışman)

A.ŞIHMANTEPE(Öğrenci)

Tasarladığı Dersler

Doktora

Doktora

Türk Dış Politikasında Kriz Yönetimi ve Zorlayıcı Diplomasi

Aksu F.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Rusya Liderliğinde Bir Güç Merkezi Olarak Avrasya Ekonomi Birliği

Alım E., Aksu F.

International Journal of Political Science and Urban Studies, cilt.7, ss.1-22, 2019 Özet
Link

2019

2019

Musul Rehineler KrizindeTürkiye’nin Kriz Yönetimi

Küçük A., Aksu F.

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, cilt.6, ss.13-54, 2019
Link

2019

2019

İran Dış Politikasında Lider’in Etkisi: İran Nükleer Krizi

Vural Jane H., Aksu F.

Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslamive Politik Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.21-47, 2019
Link

2017

2017

Dış Politika Krizlerinde Algısal Güven[sizlik]: 1935 Bulgaristan Krizi

Aksu F. , Çolak Y.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.164-180, 2017

2010

2010

Turkish-Greek Relations and the Cyprus Question: Quo Vadis?

Aksu F.

UNISCI Discussion Papers, ss.207-223, 2010
Link

2010

2010

Kosova Krizinde Türkiye'nin Dış Politikası

Aksu F.

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.3, ss.51-89, 2010
Link

2005

2005

Ege Sorunlarının Geleceği ve Türkiye: AB Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Seçenekleri

AKSU F.

Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.261-286, 2005

2004

2004

Ege ve Kıbrıs Sorunlarının Çözümünde Avrupa Birliği'nin Tutumu

AKSU F.

Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.103-132, 2004

2002

2002

Preservation of Demilitarised Status of the Aegean Islands For National Security of Turkey

AKSU F.

Turkish Review of Balkan Studies, cilt.1, ss.107-133, 2002

2001

2001

Turkish – Greek Relations: From Conflict to Détente the Last Decade

AKSU F.

Turkish Review of Balkan Studies, cilt.1, ss.167-201, 2001

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Yabancı Terörist Savaşçılar” Kavramının Eleştirel Bir Analizi

Özdemir A., Aksu F.

ULUSLARARASI X. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ” DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2018, ss.1183-1207

2018

2018

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA TEKRARLAYAN ÇATIŞMALAR: TÜRK[İYE]-YUNAN[İSTAN] VE TÜRK[İYE]-ERMENİ[STAN] İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Küçük A., Aksu F.

ULUSLARARASI X. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ”DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2018, ss.204-238

2018

2018

ABD Dış Politikasında Zorlama Stratejisi Örneği Olarak İran’a Yaptırımlar

Vural Jane H., Aksu F.

ULUSLARARASI X. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ”DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2018
Link

2018

2018

Rusya Merkezli Bir Bölgesel Entegrasyon Projesi olarak Avrasya Ekonomi Birliği

Aksu F. , Alım E.

VI. MAVİ KARADENİZ KONGRESİ (VI. Blue Black Sea Congress), İstanbul, Türkiye, 27 Eylül 2018, ss.1

2017

2017

RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİ: YAKINLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ İMKÂNLAR VE SINIRLILIKLAR

Alım E., Aksu F.

Uluslararası IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi-Dünya Politikasında Kriz ve Değişim, Bursa, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2017, cilt.1, ss.49-79

2017

2017

Yerel-Uluslararası Kriz Düzleminde Suriye Krizinin Dönüşümü

Aksu F. , Çağlar M. T.

Uluslararası IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi-Dünya Politikasında Kriz ve Değişim-(23-24 Ekim 2017 Bursa / Türkiye), Bursa, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2017, cilt.1, ss.120-150
Link

2017

2017

TÜRK – YUNAN DIŞ POLİTİKA KRİZLERİNDE AHDİ HUKUK İHLALİ

Aksu F.

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017, ss.14
Link

2016

2016

A Brief History of Turkish Foreign Policy Crises

Aksu F.

10th ECPR GENERAL CONFERENCE – CHARLES UNIVERSITY, PRAGUE, Praha, Çek Cumhuriyeti, 7 - 10 Eylül 2016

2015

2015

UYUŞMAZLIK ÇATIŞMA KRİZ SARMALINDA TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ

AKSU F.

Güvenlik Çalışmalarında Yeni Kavramlar ve Çatışmalar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Mart 2015

2014

2014

UYUŞMAZLIK ÇATIŞMA KRİZ EKSENİNDE DOĞU AKDENİZ DENİZ YETKİ ALANLARI UYUŞMAZLIĞI ve TÜRKİYE

Aksu F.

4. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Ekim 2014

2014

2014

A Long-lasting Foreign Policy Crisis: Turkey's Military Intervention to Cyprus in its 40th Anniversary

Aksu F. , Güder S.

ECPR GENERAL CONFERENCE 2014, Glasgow, İngiltere, 3 - 06 Eylül 2014
Link

2007

2007

A Dispute Easy to Settle Minority Issues in Turco Greek Relations

Aksu F.

The International Conference on the Minority Issues in the Balkans and The EU, İstanbul, Türkiye, 16 Mayıs 2007, cilt.1, ss.137-147

0

0

Rapprochement, Confidence Building and Cooperation, Main Difficulties of Turkish-Greek Relations

AKSU F.

The International Conference on the TURKISH GREEK RELATIONS: issues, solutions, prospects, March 9th, 2006, İstanbul

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

Aksu F.

Dış Politika ve Kriz İncelemeleri Yayınları, İstanbul, 2017
Link

2017

2017

Analysing Foreign Policy Crises in Turkey: Conceptual, Theoretical and Practical Discussions,

Aksu F. , Güder S.

Turkey’s Protracted Foreign Policy Conflicts: Cyprus and Aegean Crises, Aksu F.,Sarı Ertem H., Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.58-82, 2017

2017

2017

Analysing Foreign Policy Crises in Turkey: Conceptual, Theoretical and Practical Discussions

Aksu F. , Sarı Ertem H.

Introduction: Assessing the Turkish Foreign Policy Crises and Crisis Management in the Republican Era, Aksu F.,Sarı Ertem H., Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.1-16, 2017

2017

2017

New Concepts and New Conflicts in Global Security Issues

Aksu F.

Protracted Conflicts and Foreign Policy Crises in Turkish Foreign Policy, Ragıp Kutay Karaca ve Fatma Zeynep Özkurt, Editör, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.65-98, 2017

2014

2014

Rodos ve İstanköy Türklüğü

Aksu F.

Uyuşmazlık-Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye-Yunanistan İlişkileri, Kaymakçı M.,Özgün C., Editör, Riotkdd Yay, İzmir, ss.55-90, 2014

2013

2013

Küresel Dünyada Anayasal Demokrasi

Aksu F.

Kıbrıs Sorunu, Müzakereler ve Türkiye'nin Açmazı, Erdal M., Editör, Yakındoğu Üniv., Yay.,, Lefkoşa, ss.405-420, 2013
Link

2013

2013

Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset

Aksu F.

Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorunu ve Türkiye - AB İlişkileri, Başeren S. H., Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.159-196, 2013

2012

2012

Türk Dış Politikasını Düşünmek A. Haluk Ülman'a Armağan

Aksu F.

Türk - Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu: Qou vadis?, Özcan G.,Kut Ş., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.173-197, 2012

2010

2010

Turkish Foreign Policy: Old Problems, New Parameters

Aksu F.

Turkish-Greek Relations and the Cyprus Question: Quo Vadis?, Aydın M., Editör, Unisci, Madrid, ss.303-329, 2010
Link

2010

2010

Türkiye’de Ordu Devlet ve Güvenlik Siyaset

Aksu F.

Kuvvet Kullanma Tehdidine Dayalı Dış Politika Krizlerinde Güvenlik Kavramı, Evren Balta Paker ve İsmet Akça, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.475-502, 2010

2008

2008

Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi

AKSU F.

Baglam Yayınları, İstanbul, 2008

Desteklenen Projeler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

NEOKLASİK REALİZM VE TÜRKİYE’DE DIŞ POLİTİKANIN SÜREÇSEL ANALİZİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AKSU F. (Yürütücü)

2014 - 2016

2014 - 2016

TÜRKİYE’DE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİNDE KARAR ALICININ OPERASYONEL KODLARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÖRNEĞİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AKSU F. (Yürütücü)

2012 - 2015

2012 - 2015

Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

TÜBİTAK Projesi

Aksu F. (Yürütücü) , Özcan G., Güvenç S., Sarı Ertem H., Ağcan M. A.

1999 - 2001

1999 - 2001

Türk - Yunan İlişkileri: İlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

AKSU F. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Siyasi İlimler Türk Derneği

Üye

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Eylül 2017

Eylül 2017

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu

İzmir

Mayıs 2007

Mayıs 2007

The International Conference on the Minority Issues in the Balkans and The EU

İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2017

Ekim 2017

Uluslararası İlişkiler

SSCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2015

Mart 2015

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Degisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2012

Ekim 2012

Güvenlik Stratejileri Dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2010

Nisan 2010

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2007 - Mayıs 2007

Mayıs 2007 - Mayıs 2007

International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, May 16th, 2007

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Hacısalihoğlu M. , Aksu F. , Öztığ L. İ.
İstanbul, Türkiye

Mart 2006 - Mart 2006

Mart 2006 - Mart 2006

The International Conference on the TURKISH GREEK RELATIONS: issues, solutions, prospects, March 9th, 2006, Istanbul,

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Aksu F.
Türkiye

Mart 2005 - Mart 2005

Mart 2005 - Mart 2005

the International Conference on the New Iraq, March 22nd, 2005,

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Aksu F. , Ateşoğlu Güney N.
İstanbul, Türkiye

Mart 2005 - Mart 2005

Mart 2005 - Mart 2005

The International Conference on the Prospects of Cooperation and the Stability in the Caucasus,March 1st, 2005

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Aksu F. , Ateşoğlu Güney N.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2004 - Aralık 2004

Aralık 2004 - Aralık 2004

The International Conference on the Potential Crisis and Conflicts in the Western Balkans,December 14th, 2004

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Aksu F. , Ateşoğlu Güney N.
İstanbul, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017 - 2017

2017 - 2017

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

Güvenlik Çalışmalarında Yeni Kavramlar ve Çatışmalar Uluslararası Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜ SEMPOZYUMU

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi

Davetli Konuşmacı

Lefkoşa-Kıbrıs (Kktc)

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Türk Dış Politikası Kriz İncelemeleri

www.tfpcrises.org

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Türkiye

Paylaşımlar ve Duyurular

Türkiye'nin Dış Politikası I Dersi 2017-Güz Dönemi Programı

2017-2018 güz dönemi TDP I dersinin haftalık ders planı ekli dosyada yer almaktadır. TDP I 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ.pdf