Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Dış Politikası Krizlerinde Hükümetler, Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar

Uluslararasi Iliskiler-International Relations, cilt.15, ss.59-87, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İKİ SEVİYELİ OYUN ÖRNEĞİ OLARAK SANCAK KRİZİ

Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, cilt.5, sa.5, ss.15-56, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Dış Politika Krizlerinde Karar Birimlerinin Siyasi Evren Algıları

Journal of International Eastern European Studies, cilt.2, sa.2, ss.505-549, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Kapı Politikasından Güvenlik Tehdidine:Türkiye’de Suriyeli Sığınmacılar Olgusu

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.324-356, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SURİYE KRİZİNDE AKTÖRLER, UYUŞMAYAN TALEPLER VE ÇATIŞAN ÇÖZÜMLER

International Journal of Social Inquiry, cilt.12, sa.2, ss.507-544, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Rusya Liderliğinde Bir Güç Merkezi Olarak Avrasya Ekonomi Birliği

International Journal of Political Science and Urban Studies, cilt.7, ss.1-22, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İran Dış Politikasında Lider’in Etkisi: İran Nükleer Krizi

Journal of Management Economic Literature Islamic and Political Sciences, cilt.4, ss.21-47, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Musul Rehineler KrizindeTürkiye’nin Kriz Yönetimi

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, cilt.6, ss.13-54, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Dış Politika Krizlerinde Algısal Güven[sizlik]: 1935 Bulgaristan Krizi

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.164-180, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turkish-Greek Relations and the Cyprus Question: Quo Vadis?

UNISCI Discussion Papers, sa.23, ss.207-223, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kosova Krizinde Türkiye'nin Dış Politikası

YDU Sosyal Bilimler Dergisi/NEU Journal of Social Sciences, cilt.3, sa.1, ss.51-89, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ege Sorunlarının Geleceği ve Türkiye: AB Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Seçenekleri

Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.261-286, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege ve Kıbrıs Sorunlarının Çözümünde Avrupa Birliği'nin Tutumu

Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.103-132, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Confidence Building, Negotiation And Economic Cooperation Efforts In Turkish-Greek Relations (1990-2004)

Turkish Review of Balkan Studies, cilt.1, ss.31-109, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Confidence, Security and Conflict Resolution Initiatives in the Balkans”, , Annual 2003, ss. 41-85.

Turkish Review of Balkan Studies, cilt.1, sa.1, ss.41-85, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preservation of Demilitarised Status of the Aegean Islands For National Security of Turkey

Turkish Review of Balkan Studies, cilt.1, sa.1, ss.107-133, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish – Greek Relations: From Conflict to Détente the Last Decade

Turkish Review of Balkan Studies, cilt.1, sa.1, ss.167-201, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınır Bölgelerinin Kalkınmasına Yönelik Sınır Ötesi Stratejiler ve Balkanlarda Entegrasyon Çabaları

Iktisat Isletme Ve Finans, cilt.16, ss.67-84, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Dış Politikası Krizlerinde Yasama Yürütme İlişkisi

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ XVII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 02 Aralık 2019, ss.82

GÖÇ VE TERÖRİZM: İNŞA EDİLMİŞ BİR BAĞLANTI EKSENİNDE AVRUPA’DA YÜKSELEN POPÜLİST SAĞ SÖYLEMİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ XVII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 02 Aralık 2019, ss.41

Türk Yunan İlişkilerinde 12 Eylül 1980 Darbesinin Etkileri

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ XVII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 02 Aralık 2019, ss.80-81

Yabancı Terörist Savaşçılar” Kavramının Eleştirel Bir Analizi

ULUSLARARASI X. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ” DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2018, ss.1183-1207

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA TEKRARLAYAN ÇATIŞMALAR: TÜRK[İYE]-YUNAN[İSTAN] VE TÜRK[İYE]-ERMENİ[STAN] İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI X. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ”DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2018, ss.204-238

ABD Dış Politikasında Zorlama Stratejisi Örneği Olarak İran’a Yaptırımlar

ULUSLARARASI X. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ”DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2018

Rusya Merkezli Bir Bölgesel Entegrasyon Projesi olarak Avrasya Ekonomi Birliği

VI. MAVİ KARADENİZ KONGRESİ (VI. Blue Black Sea Congress), İstanbul, Türkiye, 27 Eylül 2018, ss.1

RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİ: YAKINLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ İMKÂNLAR VE SINIRLILIKLAR

Uluslararası IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi-Dünya Politikasında Kriz ve Değişim, Bursa, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2017, cilt.1, ss.49-79

Yerel-Uluslararası Kriz Düzleminde Suriye Krizinin Dönüşümü

Uluslararası IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi-Dünya Politikasında Kriz ve Değişim-(23-24 Ekim 2017 Bursa / Türkiye), Bursa, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2017, cilt.1, ss.120-150

TÜRK – YUNAN DIŞ POLİTİKA KRİZLERİNDE AHDİ HUKUK İHLALİ

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017, ss.14

A Brief History of Turkish Foreign Policy Crises

10th ECPR GENERAL CONFERENCE – CHARLES UNIVERSITY, PRAGUE, Praha, Çek Cumhuriyeti, 7 - 10 Eylül 2016

UYUŞMAZLIK ÇATIŞMA KRİZ SARMALINDA TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ

Güvenlik Çalışmalarında Yeni Kavramlar ve Çatışmalar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Mart 2015

UYUŞMAZLIK ÇATIŞMA KRİZ EKSENİNDE DOĞU AKDENİZ DENİZ YETKİ ALANLARI UYUŞMAZLIĞI ve TÜRKİYE

4. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Ekim 2014

Uyuşmazlık-Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye-Yunanistan İlişkileri

Rodos ve İstanköy Türklüğü,, İzmir, Türkiye, 17 Eylül 2014, ss.1-11

A Dispute Easy to Settle Minority Issues in Turco Greek Relations

The International Conference on the Minority Issues in the Balkans and The EU, İstanbul, Türkiye, 16 Mayıs 2007, cilt.1, ss.137-147

Rapprochement, Confidence Building and Cooperation, Main Difficulties of Turkish-Greek Relations

The International Conference on the TURKISH GREEK RELATIONS: issues, solutions, prospects, March 9th, 2006, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 09 Mart 2006, sa.5, ss.35-46

Kitap & Kitap Bölümleri

Zorlayıcı Diplomasi

Dönüşen Diplomasi ve Türkiye, Ali ResuL Usul ve İsmail Yaylacı, Editör, Küre Yayınları, İstanbul, ss.113-144, 2020

Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

Dış Politika ve Kriz İncelemeleri Yayınları, İstanbul, 2017 Creative Commons License

Turkey’s Protracted Foreign Policy Conflicts: Cyprus and Aegean Crises

Analysing Foreign Policy Crises in Turkey: Conceptual, Theoretical and Practical Discussions,, Aksu F.,Sarı Ertem H., Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.58-82, 2017

Introduction: Assessing the Turkish Foreign Policy Crises and Crisis Management in the Republican Era

Analysing Foreign Policy Crises in Turkey: Conceptual, Theoretical and Practical Discussions, Aksu F.,Sarı Ertem H., Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.1-16, 2017

Protracted Conflicts and Foreign Policy Crises in Turkish Foreign Policy

New Concepts and New Conflicts in Global Security Issues, Ragıp Kutay Karaca ve Fatma Zeynep Özkurt, Editör, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.65-98, 2017

Uyuşmazlık-Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye-Yunanistan İlişkileri

Rodos ve İstanköy Türklüğü, Kaymakçı M.,Özgün C., Editör, Riotkdd Yay, İzmir, ss.55-90, 2014

Kıbrıs Sorunu, Müzakereler ve Türkiye'nin Açmazı

Küresel Dünyada Anayasal Demokrasi, Erdal M., Editör, Yakındoğu Üniv., Yay.,, Lefkoşa, ss.405-420, 2013

Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorunu ve Türkiye - AB İlişkileri

Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset, Başeren S. H., Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.159-196, 2013

Türk - Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu: Qou vadis?

Türk Dış Politikasını Düşünmek A. Haluk Ülman'a Armağan, Özcan G.,Kut Ş., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.173-197, 2012

Turkish-Greek Relations and the Cyprus Question: Quo Vadis?

Turkish Foreign Policy: Old Problems, New Parameters, Aydın M., Editör, Unisci, Madrid, ss.303-329, 2010 Creative Commons License

Kuvvet Kullanma Tehdidine Dayalı Dış Politika Krizlerinde Güvenlik Kavramı

Türkiye’de Ordu Devlet ve Güvenlik Siyaset, Evren Balta Paker ve İsmet Akça, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.475-502, 2010

“General Introduction to Minority Issues in the Balkans”

Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, Mehmet Hacısalihoğlu,Fuat Aksu, Editör, OBİV, İstanbul, ss.3-15, 2007

Türkiye-Avrupa Birliği Tam Üyelik Müzakerelerinde Kıbrıs ve Ege Uyuşmazlıkları

Türkiye AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Mehmet Seyfettin Erol ve Ertan Efegil, Editör, Alp Yayınevi, Ankara, ss.25-60, 2007