Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2016 - 2019Piezoelektrik/Metal/Piezoelektrik üç katmandan oluşan dikdörtgen kalın plağın delaminasyon burkulmasının FEM ile incelenmesi

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    YAHNİOĞLU N. (Yürütücü) , AYLIKCI F.