Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Approach to the Design of Ducted Propeller

SCIENTIA IRANICA TRANSACTION B-MECHANICAL ENGINEERING, cilt.17, ss.406-417, 2010 Özet

An improved lifting line model for the design of marine propellers

MARINE TECHNOLOGY AND SNAME NEWS, cilt.43, ss.100-113, 2006 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Numerical Investigation of Submarine Tail Form on the Hull Efficiency

Fifth International Symposium on Marine Propulsors, Helsinki, Finlandiya, 12 Haziran 2017, ss.1000-1010

4 Kanatlı Wageningen B Serisi Pervanelerin Dizaynı İçin Pratik Yaklaşımlar

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2012, ss.143-158

İki Boyutlu Hidrofoiller Üzerindeki Kısmi Kavitasyonun Sayısal Olarak İncelenmesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2012, ss.159-174

Practical Approaches for Design of 4 Bladed Wageningen B Series Propellers

1st International Symposium on Naval Architecture and Maritime (INT-NAM 2011) Proceedings, İstanbul, Türkiye, 24 Ekim 2011, cilt.1, ss.441-454

Cooling System Design for a Fuel Cell Powered Pleasure Boat 1st International Symposium on Naval Architecture and Maritime

1st International Symposium on Naval Architecture and Maritime, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2011, cilt.1, ss.119-124
Link

A Numerical Investigation of Air Lubrication Effect on Ship Resistance

International Conference on Ship Drag Reduction (SMOOTH-Ships), İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2010, ss.1-5

Application of CFD in analysis of steady and unsteady turbulent flow pasta marine propeller

The 7th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer

Cooling System Design for a Fuel Cell Powered Pleasure Boat

1st International Symposium on Naval Architecture and Maritime

Dünyada ve Türkiye'de Denizyolu Taşımacılığı

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012