Scientific Activities

Jury Memberships

 • November 2017 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı

 • April 2017 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • November 2016 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktore yeterlik sınavı

 • April 2016 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

Scientific Refereeing

 • June 2018 World Journal of Economics and Finance

  Other Indexed Journal

 • March 2018 Energy

  Journal Indexed in SSCI

 • February 2018 Applied Economics

  Journal Indexed in SSCI

 • July 2017 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2017 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2016 Managing Global Transitions

  Other Indexed Journal

 • May 2015 Social Responsibility Journal

  Other Indexed Journal

 • May 2014 Energy Strategy Reviews

  SCI Journal

 • May 2013 Economic Research

  Journal Indexed in SSCI

 • May 2012 Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy

  Journal Indexed in SSCI

Tasks In Event Organizations

 • Kasım 2015 Istanbul Conference of Economics and Finance

  Scientific Congress

  Kayıkçı F.

  İstanbul, Turkey

 • Eylül 2014 International Conference of Economics and Finance

  Scientific Congress

  Kayıkçı F.

  İstanbul, Turkey

 • Kasım 2008 Türkiye Ekonomisinin Sorunları Sempozyum Dizisi 2: “Hukuksal Düzenlemelerin İstihdam Politikaları Üzerindeki Etkileri”

  Scientific Congress

  Kayıkçı F.

  İstanbul, Turkey