Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Electricity consumption and growth in Eastern Europe: An ARDL analysis

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.11, ss.258-266, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Economic Growth and Electricity Consumption in GCC and MENA Countries

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ECONOMICS, cilt.83, ss.303-316, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Capital Mobility in Emerging Europe

EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, cilt.49, ss.250-258, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DETERMINANTS OF THE CURRENT ACCOUNT BALANCE IN TURKEY: AN ARDL APPROACH

ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, cilt.26, ss.1-16, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Economic growth and electricity consumption: Auto regressive distributed lag analysis

JOURNAL OF ENERGY IN SOUTHERN AFRICA, cilt.23, ss.29-45, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Economic growth and electricity consumption in former Soviet Republics

ENERGY ECONOMICS, cilt.34, ss.747-753, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SOLVENCY OF CURRENT ACCOUNT DEFICITS IN TURKEY

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, ss.387-398, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationship between hot money and economic growth: Tar-cointegration and MS-VAR analysis

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, cilt.5, ss.1060-1075, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

New Approaches to Human Development Index

International Review of Management and Business Research, no.4, ss.420-432, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Convergence of Development Levels in the Regions of Turkey

International Review of Management and Business Research, no.4, ss.433-442, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neoclassical versus Neoricardian Schools on Wage Determination

International Review of Management and Business Research, cilt.8, ss.343-353, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Economic Globalization on Environment

International Review of Management and Business Research, cilt.8, ss.332-342, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Inflation Targeting in Turkey

Theoretical Economics Letters, no.9, ss.2217-2228, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Course of Income Inequality in Turkey

Theoretical Economics Letters, no.9, ss.2085-2092, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1950-1960: Inflationary Period in Democrat Era

International Journal of Economics Management Studies, cilt.5, ss.9-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foreign Investors in the Istanbul Stock Exchange

The Macrotheme Review, cilt.5, ss.72-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Disinflation Programs: Lessons from 2001 Crisis in Turkey

Asian Journal of Empirical Research, cilt.3, ss.266-278, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Excessiveness of current account deficits in Turkey

International Journal of Economic Perspectives, cilt.7, ss.11-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Global Imbalances in Current Account Balances

Journal of Applied Finance and Banking, cilt.2, ss.83-93, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saving Investment Correlations and Capital Mobility: Evidence from Transition Economies

The International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, cilt.4, ss.191-198, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of the Current Account Balance in Turkey: VAR Approach

African Journal of Business Management, cilt.6, ss.5725-5736, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sustainability of Current Account Deficits in Turkey: Markov Switching Approach

International Journal of Economics and Finance, cilt.4, ss.135-140, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Sustainability of Current Account Deficits in Turkey

Modern Economy, cilt.3, ss.43-50, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Discussion on Sustainability of Current Account Deficits in Turkey

International Research Journal of Finance and Economics, cilt.74, ss.106-113, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Energy Policies for Economic Development in Some African Countries

World Energy Strategies Congress and Exhibition, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ağustos 2019, ss.114

Environmental Problems of Economic Globalization

European Congress on the Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.58

Provinces of Turkey in Respect of Human Development Index

European Congress on the Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.64

NEW APPROACH TO HUMAN DEVELOPMENT IINDEX

Paris 2018 IJAS Academic Conference, Paris, Fransa, 18 Haziran 2018, ss.37

Energy Consumption and Economic Development: The Case for Africa

European Congreee on Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 30 Mart 2017, ss.154

Can the Leading Indicators Predict the Crisis? BDI Index: China and USA

European Congress on the Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 30 Mart 2017, ss.121

Foreign Investors in the Istanbul Stock Exchange

5th International Macrotheme Research Conference, Milan, İtalya, 27 - 28 Aralık 2016, ss.17

BDI Gold Price and Economic Growth

International Conference of Economics and Finance, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2015, ss.280-286

Effects of Energy Consumption on Growth in Eurasian Countries

35th Annual Middle East Economic Association (MEEA) Meeting in Conjunction with the Allied Social Science Association, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 06 Ocak 2015

Baltic Dry Index as a Major Economic Policy Indicator: The relationship with Economic Growth

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, cilt.210, ss.416-424 identifier

Effects of Energy Consumption on Growth in Eurasian Countries

Istanbul Conference of Economics and Finance , İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014, ss.271-279

Economic Growth, Current Account Balance and Electricity Consumption: ARDL Analysis

Istanbul Conference of Economics and Finance , İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2014

Saving Investment Correlations and Capitla Mobility: Evidence from Transition Economies

International Conference on Business, Management, Economics and Finance, İzmir, Türkiye, 05 Ekim 2012, ss.35-42

Global Imbalances in Current Account Balances”

International Conference of Economics and Finance, İstanbul, Türkiye, 14 Haziran 2012, ss.191-198

Electricity Consumption and Economic Development in Some Emerging Countries (BICS and Turkey)

Society for the Study of Emerging Markets Euro Conference, İzmir, Türkiye, 27 Mayıs 2011, ss.1

Markov Switching Models to Assess Sustainability in Turkey

İstanbul Conference of Economıcs and Fınance, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2011, ss.175-182

Current Account Deficit in Turkey: Intertemporal Solvency

İstanbul Conference of Economıcs and Fınance, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2011, ss.76-84

Excessiveness of Current Account Deficit in Turkey

Turkey”, İstanbul Conference of Economics and Finance, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2011

Effects of Foreign Direct Investment on Growth in Turkey

International Conference on Eurasian Economies,İstanbul; 4,5 Nov, 01 Kasım 2010

Determinants of the Current Account Balance

Society for the Study of Emerging Markets Euro Conference, Muğla, Türkiye, 16 Temmuz 2010, ss.21-28

Yabancı Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: TAR-Eştümleşme Analizi

11.Ekonometri Ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 Mart - 30 Ağustos 2010, ss.58-65

Cari İşlemler Dengesi ve Büyüme

Türkiye Ekonomisinin Sorunları Sempozyum Dizisi 3: Tarihi, Siyasi, Sosyal Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi 1908-2008, İstanbul, Türkiye, 18 Mart 2010, ss.367-380

Kitap & Kitap Bölümleri

Theories of Wage Determination

Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2019

İnsani Gelişme Endeksine Göre Türkiye'de İller

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları 2, Ayhan Orhan,Rıdvan İnce,Sedanur Demir, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.171-188, 2019

Economic Growth, Current Account Balance and Energy Consumption

Istanbul as a Global Financial Center, Bildirici M.,Zehir C.,Kayıkçı F.,MK.,Bakırtas T., Editör, Cambridge Scholar Publishing, Glasgow, ss.461-475, 2017

BDI and Economic Growth in United States

Istanbul as a Glabal Financial Center, Bildirici M.,Zehir C.,Kayıkçı F.,MK.,Bakırtas T., Editör, Cambridge Scholar Publishing, Glasgow, ss.151-167, 2017

Current Account Deficit in Turkey

Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016

Brics ve Çok-kutuplu Küresel Ekonomi Politik?: Kriz Sonrası Sistemik Dönüşümün İmkanları

Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, Caner Bakır,Ziya Öniş,Fikret Şenses, Editör, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.259-284, 2013

Küresel Ekonomi Politik Sistemde Brics ve Doğu Asya

Doğu Asya’nın Ekonomi Politiği, Ali Akkemik, Sadık Ünay, Editör, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.17-36, 2013

Yapısal Dönüşüm ve Yüksek Katma Değer Arayı¬şı: Türkiye’de Sanayi ve Diğer Sektörlerdeki Gelişmeler

Yeni Bir Dünyanın Eşiğinde: Türkiye’nin İki Kriz Arasındaki Dönüşümü and İktisadi Geleceği, İbrahim Öztürk, Editör, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, ss.153-179, 2012

Ekonomik Diplomasi ve Yapisal Dönüşüm: Yeni Dönemde Türk Diş Politikasi ve Sanayi-teknoloji Politikalari

Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, Editör, Seta Yayınları, İstanbul, ss.597-620, 2010

Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri

Tarihi, Siyasi, Sosyal Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi 1908-2008, Melike Bildirici,Nevin Coşar, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.367-380, 2010

Türkiye’nin Rekabetçi Sektörleri Üzerine Bir Arayış

Türkiye’nin Küreselleşmesi: Fırsatlar ve Tehditler, İbrahim Öztürk, Editör, İto Yayınları, İstanbul, ss.21-27, 2008

Bilirkişi Raporları