Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2011 - 2013Gıda ve İlaçlara Katılan Yapay Tatlandırıcıların Spektrofotometri ile Tayininde Türev ve Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemlerinin Uygulanması

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    TURAK F. (Yürütücü) , ÖZGÜR M.