Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya/ Anorganik Kimya, Türkiye

 • 2001 - 2003 Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya/ Anorganik Kimya, Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Yeni Mono ve Bis Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/ Anorganik Kimya

 • 2003 Yüksek Lisans

  Kırmızı Soğan Kabuğundan Ekstrakte Edilen Antosiyanin ile Yünlü Kumaşların Boyanması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü/ Anorganik Kimya